JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta:
NC SS - 32 „Reciklažno dvorište - groblje“ (predmetna cesta počinje kod Strmečke ceste (k.č.br. 2541 u k.o. Strmec Stubički, tj. makadamski put uz „groblje“), kreće kroz polje u smjeru reciklažnog dvorišta i završava (spaja se) na javni put k.č.br. 2522/2 u Strmcu Stubičkom, približne dužine 385 m) u naselju Strmec Stubički u k.o. STRMEC STUBIČKI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.


Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.


Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka MOJA MEĐA d.o.o. iz Donje Stubice, Obrtnička ulica 1.


Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 10. srpnja 2019. godine (srijeda) u 8:30 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.


Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 19. kolovoza 2019. godine (ponedjeljak) u vremenu od 13:30 do 14:30 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Kako do nas / Kontakt