Kolektor fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice, II. faza  

Radovi na drugoj etapi izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice privedeni su kraju. Na ovoj dionici izgrađeno je 1.401,00 metar kolektora.

Ukupna dužina I. i II. faze iznosi 2736,00 metara, a ugrađuju se PEHD cijevi promjera 630 mmkako bi se na iste mogle priključiti sve postojeće kanalizacije sa tog područja kao i buduće sagrađeni sabirni kolektori.

Dionica II.faze prolazi naseljem Potočki, uz potok Mlinica sa završetkom iza Mjesnog doma Strmec Stubički. Radove na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice u II. fazi izvodi poduzeće „Gajant“ d.o.o. iz Zagreba, Jelekovići 24, a investicija iste vrijedna je 1.061.105,00 kuna.

U završnoj fazi izgradnje, izvođač radova sanirao je trasu druge etape kolektora asfaltiranjem iste. Time su radovi završeni.

Realizacijom ovog, trenutno najvećeg investicijskog i ekološkog projekta Općine Stubičke Toplice spriječiti će se ispuštanje otpadnih voda u prirodni vodotok potoka Vidak kao i drugih vodotoka na području Općine Stubičke Toplice.

Kako do nas / Kontakt