Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj dana 09. lipnja 2009. godine usvojilo je 

                                                                      D N E V N I   R E D

1.Izbor Mandatne komisije

2.Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika

a.Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom

b.Svečana prisega članova Općinskog vijeća

3.Izbor Komisije za izbor i imenovanja

4.Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća

5.Izbor Komisije za Statut i poslovnik

6.Slobodna riječ

 Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su Odluke:

Točka 1.
Izbor Mandatne komisije

Mandatna komisija bira se na  prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje jedne trećine svih vijećnika, a ima predsjednika i dva člana.

Utvrđuje se da je jednoglasno izabrana Mandatna komisija u sastavu:

-za predsjednika: Nedjeljko Ćuk

-za člana: Damir Pavrlišak

-za člana: Karlo Dogan

Točka 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika

Predsjednik Mandatne komisije podnio je slijedeće izvješće: 

- na izborima provedenim dana 17. svibnja 2009. godine, prema Službenim rezultatima glasovanja za članove/članice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice od ukupno 2588 birača upisanih u popis birača na području Općine Stubičke Toplice glasovalo je 1462 birača. Nevažećih glasačkih listića bilo je 35.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.DEMOKRATSKI CENTAR – DC – 933 glasova

2.HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE SDP, ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS – 325 glasova

3.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, ZAGORSKA STRANKA - ZS i HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS – 169 glasova

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice:

1.DEMOKRATSKI CENTAR – DC – ukupno 9 mjesta, te su izabrani sljedeći članovi/članice Općinskog vijeća:

1.VLADIMIR BOSNAR

2.STJEPAN SOKAČ

3.NEDJELJKO ĆUK

4.ZRINKA KOŠIĆ

5.BORIS BELJAK

6.DAMIR PAVRLIŠAK

7.DARINKA GMAZ-LONČAR

8.MATO ZRINSKI

9.IVANKA BARTOL

2.HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS – ukupno 3 mjesta, te su izabrani sljedeći članovi Općinskog vijeća:

1.MLADEN KRAŠEVAC

2.ŽELJKO MERLIN

3.DARKO POTOČKI

3.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, ZAGORSKA STRANKA - ZS i HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS – ukupno 1 mjesto, te su izabrani sljedeći članovi/članice Općinskog vijeća:

1.IVAN HREN.

Obzirom da je nositelj liste Demokratskog centra VLADIMIR BOSNAR na izborima za Općinskog načelnika izabran za načelnika Općine Stubičke Toplice, isti je podnio ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća. Ostavka je zaprimljena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice dana 03. lipnja 2009. godine i ovjerena je kod javnog bilježnika, sukladno članku 7. stavku 1. i 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Demokratski centar kao predlagatelj liste odredio je neizabranog kandidata koji ga zamjenjuje, i to gospodina JOSIPA KUKASA.

Obzirom da je nositelj liste Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, Zagorske stranke i Hrvatske socijalnoliberalne stranke IVAN HREN na izborima za Općinskog načelnika izabran za zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice, isti je podnio ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća. Ostavka je zaprimljena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice dana 03. lipnja 2009. godine i ovjerena je kod javnog bilježnika, sukladno članku 7. stavku 1. i 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatska demokratska zajednica kao predlagatelj liste odredio je neizabranog kandidata koji ga zamjenjuje, i to gospodina KARLA DOGANA.

Konstaira se da su izabrani članovi/članice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice:

1.STJEPAN SOKAČ

2.NEDJELJKO ĆUK

3.ZRINKA KOŠIĆ

4.BORIS BELJAK

5.DAMIR PAVRLIŠAK

6.DARINKA GMAZ-LONČAR

7.MATO ZRINSKI

8.IVANKA BARTOL

9.JOSIP KUKAS

10.MLADEN KRAŠEVAC

11.ŽELJKO MERLIN

12.DARKO POTOČKI

13.KARLO DOGAN

Najstariji vijećnik pročitao je tekst svečane prisege na koju su pojedinačno prisegnuli vijećnici riječima “Prisežem” te, istu prisegu i vlastoručno potpisali.

Točka 3.
Izbor Komisije za izbor i imenovanja

Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana, a biraju se iz redova članova Općinskog vijeća, na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje jedne trećine svih članova Općinskog vijeća.

Utvrđuje se da je jednoglasno izabrana Komisija za izbor i imenovanje u sastavu:

-predsjednik: Zrinka Košić

-članovi:       Ivanka Bartol
                    Darinka Gmaz-Lončar
                    Mato Zrinski
                    Željko Merlin.

Točka 4.
Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća

Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća predsjednik Općinskog vijeća bira se na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili jedne trećine svih članova Vijeća, većinom glasova svih vijećnika.

- Utvrđuje se da je jednoglasno za predsjednika Općinskog vijeća izabran gospodin Stjepan Sokač. 

- Utvrđuje se da je jednoglasno za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća izabran gospodin Boris Beljak.

 - Utvrđuje se da je jednoglasno za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća izabran gospodin Nedjeljko Ćuk. 

Točka 5.
Izbor Komisije za Statut i poslovnik

Prema Statutu Komisija za Statut i poslovnik ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća. Utvrđuje se da je jednoglasno izabrana Komisija za Statut i poslovnik u sastavu:

-predsjednica           -Zrinka Košić

-članovi                     -Stjepan Sokač,
                                 - Ivanka Bartol, 
                                 - Boris Beljak i 
                                 - Nedjeljko Ćuk.

KLASA:021-05/09-01/6

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice, 09.06.2009.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt