Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                KLASA:021-05/21-01/23

            URBROJ:2113/03-04/1-21-1

            Stubičke Toplice, 02.06.2021.

Na temelju odredbe članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)

S A Z I V A M

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice za dan

10. lipnja 2021. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati, koja će se održati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, te predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

  1. Izbor Mandatnog povjerenstva,
  2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata vijećnika
  1. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje,
  2. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća,
  3. Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik,
  4. Razno.

                                                                                                                                                                                                                                                              PROČELNICA

                                                                                                                                                                                                                                                       Maja Ivačević, dipl.iur.

Kako do nas / Kontakt