Konstituiran Savjet mladih Općine Stubičke Toplice

KLASA: 024-05/22-01/05
URBROJ:2140-27-2-22-10
Stubičke Toplice, 11.08.2022.

Na temelju članka 15. st. 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 34a/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice objavljuje:

OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Dana 11. kolovoza 2022. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
Za predsjednicu Savjeta mladih izabrana je Helena Beljak, a za zamjenicu predsjednice Dora Oremuš.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt