Obavijest o izradi novog Prostornog plana uređenja Općine


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA

KLASA:350-02/08-01/5
URBROJ:2113/03-04-08-43
Stubičke Toplice, 16.09.2008.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov. br. 76/07) objavljuje slijedeću

OBAVIJEST

Obavještavaju se zainteresirani građani, udruge, vlasnici nekretnina na području Općine Stubičke Toplice te nadležna državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da je Općina Stubičke Toplice krenula u izradu novog Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, ili na telefon broj 049/282-733.

P R O Č E L N I K

Ljubica Ljubić, dipl.iur.

Kako do nas / Kontakt