Obavijest o lokacijama zelenih otoka

Obavještavamo mještane Stubičkih Toplica da su zeleni otoci smješteni na sljedećim lokacijama: na parkiralištu kod Parka Maksimilijana Vrhovca, kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i kod Mjesnog doma u Pili.

Zeleni otoci služe odlaganju isključivo onog otpada koji je naveden na naljepnici ispred kontejnera. Na zelenim otocima je zabranjeno odlaganje otpada iz kućanstva ili otpada nastalog u obavljanju poslovne djelatnosti.

Svaki vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je sklopiti ugovor sa koncesionarom, trgovačkim društvom EKO FLOR PLUS d.o.o., o pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Molimo korisnike da ne ostavljaju otpad oko i u kućici predviđenoj za kontejner, ukoliko u trenutku dovoza otpada na zeleni otok u kućici nema kontejnera jer je kontejner vjerojatno odvezen na čišćenje. Također molimo korisnike da ne ostavljaju otpad oko kućica za kontejnere ukoliko u kontejneru nema mjesta.

Kako do nas / Kontakt