Obavijest o nabavi spremnika za kompostiranje

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Stubičke Toplice da će Općina Stubičke Toplice od 14. do 18. svibnja 2018. godine prikupljati podatke o korisnicima koji su zainteresirani za nabavu spremnika za kompostiranje.

Kompostirati se mogu ljuske od jajeta, kore od voća i povrća, listovi salate, ljuske od krumpira, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci od povrća, piljevina, kora drveta, slama. Korisnik je dužan u vlastitom dvorištu osigurati mjesto za smještaj spremnika za kompost.

Nabava spremnika za kompost za korisnike je besplatna, a podaci se prikupljaju u svrhu prijave na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Korisnici koji se prijave biti će dužni preuzeti spremnik po njegovoj isporuci od strane Fonda te ga čuvati 5 godina.

Prijava se može izvršiti isključivo putem obrasca koji je dostupan na web stranici www.stubicketoplice.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Više o kompostiranju možete naučiti u letku koji nam je ustupio naš koncesionar EKO - FLOR PLUS d.o.o.

Kompostiranje
11. svibnja 2018. 184,95 KB
IZJAVA KOMPOSTERI
11. svibnja 2018. 12,62 KB

Kako do nas / Kontakt