Obavijest o radnom vremenu poljoprivrednog redara

Općina Stubičke Toplice sklopila je Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova poljoprivrednog redara sa Općinom Gornja Stubica, Gradom Donja Stubica i Gradom Oroslavje.

Krajem lipnja ove godine na poslovima poljoprivrednog redara zaposlena je gđa. Renata Bartolin.

Radno vrijeme poljoprivrednog redara je od ponedjeljka do petka, a satnica se poklapa sa radnim vremenom upravnog tijela jednice lokalne samouprave u kojoj ima uredovni dan (u Stubičkim Toplicama od 7 do 15 sati).

Poljoprivredni redar imati će uredovne dane u svakoj jedinici lokalne samouprave, za područje te jedinice, i to:

Ponedjeljak – za područje općine Gornja Stubica

Utorak – za područje grada Donja Stubica

Srijeda – za područje općine Stubičke Toplice

Petak  - za područje grada Oroslavje.

U Općini Stubičke Toplice, srijedom, poljoprivredni redar prima stranke od 7 do 10,30 sati. Poslije 10,30 sati poljoprivredni redar obavlja poslove izvan ureda.

Poljoprivredni redar nadzire provođenje Odluke o agrotehničkim mjerama  radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice.

U obavljanju svojih poslova poljoprivredni redar je ovlašten rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu provođenja Odluke o agrotehničkim mjerama, kao i naplatiti novčanu kaznu za nepoštivanje obveza naređenih rješenjem.

Prilikom podnošenja prijave za zapušteno poljoprivredno zemljište, prijavitelj je dužan popuniti obrazac prijave, koji je dostupan na web stranici www.stubicketoplice.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Obrazac se može dostaviti poštom na adresu Općine Stubičke Toplice, V. Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, osobno ili elektroničkom poštom na melita@stubicketoplice.hr .

Kontakt telefon poljoprivrednog redara je:

telefon: 049/282-733

mobitel: 099/470 8304.

Kako do nas / Kontakt