OBAVIJEST POSLOVNIM SUBJEKTIMA o primjeni Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Poštovani!

Dana 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu, tj. nabavu do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove).


Prema tome, svi poduzetnici i obrtnici koji obveznicima javne nabave (Općina Stubičke Toplice je javni naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi) isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 01. srpnja 2019. godine za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.


Budući da nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti vršiti plaćanje po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici i obrtnici koji s njima posluju.


Svi računi koji budu Općini Stubičke Toplice dostavljeni nakon 01. srpnja 2019. godine u bilo kojem drugom obliku osim kao e-račun, bit će vraćeni.

Kako do nas / Kontakt