Odgovorno i savjesno za ljepše i urednije Stubake!

Mole se vlasnici i korisnici zemljišta koje je zaraslo visokom travom, korovom i šikarom, a osobito ambrozijom da redovito održavaju i redovito kose svoja dvorišta i zemljišta, a osobito redovito režu živicu, uklanjaju šikaru, smeće, građevinski otpad, i održavaju travnate površine na način da trava ne bude viša od 20 cm, u dvorištu i ispred ograde (čl. 21. stavkom 2. Odluke o komunalnom redu Općine Stubičke Toplice, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/08, 17/13, 24/13, 3/15).

Također molimo vlasnike i korisnike dvorišta i ostalih parcela uz cestu da uklone sve grane od živice i stabala, koje su se nadvile nad cestu ili pločnik, i na taj način doprinesu boljoj preglednosti i većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Nar. nov. br. 72/07) određeno je da su vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije: agrotehničke, mehaničke i kemijske.

Poljoprivrednim zemljištem smatra se i zemljište koje je u katastru upisano kao poljoprivredna kultura, a nalazi se u izdvojenom građevinskom području, dok nije privedeno namjeni.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, propisana je novčana kazna za pravnu osobu koja ne održava poljoprivredno zemljište pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i ne obrađuje ga sukladno agrotehničkim mjerama umanjujući njegovu vrijednost, u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna, te za odgovornu osobu u pravnoj osobi  od 500,00 do 15.000,00 kuna. Za fizičku osobu novčana kazna iznosi od 500,00 do 15.000,00 kuna.

Ovoj kazni treba pribrojiti i troškove prekršajnog postupka.

Više o mjerama uklanjanja ambrozije

Obveznici uklanjanja ambrozije dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

  • agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;
  • mehaničkim: međurednom kultivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;
  • kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena 

Kako do nas / Kontakt