Odluka o sazivanju Zbora građana naselja Pila

KLASA:014-03/17-01/02

URBROJ:2113/03-01-17-2

Stubičke Toplice, 24.08.2017.

 

Na temelju članka 77. st. 4. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1. sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2017. godine donosi

 

ODLUKU O SAZIVANJU ZBORA GRAĐANA

NASELJA PILA

 

Članak 1.

Dana 28. rujna 2017. (četvrtak) u 19,00 sati  u Mjesnom domu Pila, Pila 16B održat će se Zbor građana za mještane naselja Pila.

 

Članak 2.

Dnevni red Zbora građana:

  1.      Obavještavanje o priključenju na mrežu Zagorskog vodovoda u slučaju suše.
  2.      Obavještavanje o povišenju cijene vode.
  3.      Obavještavanje o rezultatima uzorkovanja vode.
  4.      Pitanja i prijedlozi.

 

Članak 3.

Na Zboru građana imaju pravo sudjelovanja mještani koji imaju prijavljeno prebivalište na području na kojem se održava Zbor građana. Svi zainteresirani su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

 

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice pribaviti popis birača za naselje Pila i objaviti Poziv za Zbor građana sukladno Statutu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt