Odluka o sazivanju Zbora građana Strmec Stubički

KLASA:014-03/17-01/01

URBROJ:2113/03-01-17-2

Stubičke Toplice, 24.08.2017.

 

Na temelju članka 77. st. 4. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1. sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2017. godine donosi

 

ODLUKU O SAZIVANJU ZBORA GRAĐANA

NASELJA STRMEC STUBIČKI

 

Članak 1.

Dana 27. rujna 2017. (srijeda) u 19,00 sati  u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161 održat će se Zbor građana za mještane naselja Strmec Stubički.

 

Članak 2.

Dnevni red Zbora građana:

  1.      Obavještavanje o priključenju na mrežu Zagorskog vodovoda u slučaju suše.
  2.      Obavještavanje o povišenju cijene vode.
  3.      Obavještavanje o rezultatima uzorkovanja vode.
  4.      Pitanja i prijedlozi.

 

Članak 3.

Na Zboru građana imaju pravo sudjelovanja mještani koji imaju prijavljeno prebivalište na području na kojem se održava Zbor građana. Svi zainteresirani su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

 

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice pribaviti popis birača za naselje Strmec Stubički i objaviti Poziv za Zbor građana sukladno Statutu.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt