Osvrt na realizirane projekte u 2011.g. 

Iako prisutna ekonomska kriza svakodnevno donosi niz otežavajućih okolnosti u poslovanju, Općina Stubičke Toplice nastavila je s ostvarivanjem različitih projekata, od kojih svakako moramo istaknuti završetak prve i druge faze izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice. Nastavak ovog projekta, to jest izgradnja još cca. 3.000 metara cjevovoda, planiran je za 2012. godinu.

Ovaj najveći investicijski projekt Općine Stubičke Toplice u 2010. i 2011. godini, sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva iz programa Integralni razvoj lokalne zajednice EIB II sa 49,74 % sredstava, dok je ostatak financiran iz proračuna Općine. Ukupna vrijednost prve i druge faze iznosi 3.100.000,00kuna.

Ovim projektom najviše, ali i budućim kao što su: izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe i Vinogradskoj ulici, Općina nastavlja sa projektima zaštite prirode i okoliša.

Također je dovršen važan ekološki projekt: projekt razvrstavanja otpada. Općina je osigurala svakom domaćinstvu na području Stubičkih Toplica plavu kantu za zbrinjavanje papira i žutu vreću za zbrinjavanje plastike, čime svi stanovnici zajedno pomažu u očuvanju i zaštiti prirode te prirodnih resursa.

Ostvareno je niz komunalnih projekata kojima je cilj unapređenje životnog okruženja mještana Stubičkih Toplica, kao što su izgradnja i održavanje javne rasvjete, lokalnog vodovoda, nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda.

Uspješno je realiziran projekt sanacije klizišta u Strmcu Stubičkom, kod Kozjaka. Ova investicija vrijedna je 138.000,00 kuna. Dovršena je i izgradnja trafostanice Sljemenski put - naselje Jarki, te su izvršeni radovi na izgradnji javnog puta u poduzetničkoj zoni.

Adekvatno je uređen sanitarni čvor u Parku vozača u Pili. Park vozača mjesto je održavanja brojnih manifestacija tijekom godine. Adaptiranjem postojećeg sanitarnog čvora u drvenu kućicu, postignut je izgled primjeren okruženju u kojem se nalazi.

Općina Stubičke Toplice investirala je u kupnju novog traktora. Isti će pridonijeti kvaliteti i brzini obavljanja komunalnih poslova, posebice održavanju ulica i nogostupa u ovim zimskim mjesecima, obzirom da je opremljen ralicom i posipačem.

Ove je godine izrađeno deset drvenih tradicijskih štandova, prepoznatljivog i originalnog izgleda. Postavljeni su na tržnicu Stubaka, čime je i ona dobila novi, svježi izgled.

Trud oko očuvanja prirode i okoliša, ni ove godine nije ostao nezamijećen. Općina je, šeste godine za redom, nagrađena priznanjem Zeleni cvijet. Ove godine pripao nam je Zeleni cvijet s brončanim znakom za osvojeno treće mjesto na razini kontinentalne Hrvatske. Na to smo priznanje osobito ponosni, jer je rezultat rada i truda ne samo djelatnika Općine, već i svih stanovnika Stubičkih Toplica.

Uz brojna osvojena priznanja na razini Krapinsko-zagorske županije, Općina se ponosi priznanjem kojim je Vladimir Strugar komunalni djelatnik Općine Stubičke Toplice, proglašen djelatnikom godine u kategoriji čistača na razini naše županije.

Uvažavajući najmlađe, važno je napomenuti da Općina redovito sufinancira boravak djece u Dječjem vrtiću “Zvirek”, te kao osnivač osigurava sredstva za redovan rad istog. Kvalitetan timski rad u suvremenom vrtiću bilježi niz kreativnih aktivnosti i događanja.

Osnovnoj školi Stubičke Toplice također se redovito izdvajaju sredstva za redovan rad iz proračuna Općine, a škola zauzvrat ostvaruje zapažene rezultate u odgojno-obrazovnim programima i natjecanjima, čime se Općina kao osnivač ponosi.

U tijeku je provođenje akcije Općine i gradovi - prijatelji djece, u koju se Općina uključila na inicijativu Društva Naša djeca Stubičke Toplice, a cilj koje je afirmiranje Općina Stubičke Toplice kao prijatelja djece.

I ove školske, odnosno akademske godine, nastavilo se sa stipendiranjem učenika i studenata, sufinanciranjem njihovog prijevoza do škola i fakulteta, a i dalje se pomaže najosjetljivijoj socijalno ugroženoj skupini građana pomažući im u snošenju troškova stanovanja.

Stubičke Toplice postaju sve privlačnije mjesto za život. To dokazuju i podaci Državnog zavoda za statistiku. Naime, prema posljednjem popisu stanovništva, broj stanovnika Općine Stubičke Toplice je u porastu.

Općina ne zaostaje ni na području kulture. Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice uspješno je organizirala desetak tradicionalnih manifestacija, kako sportskih tako i kulturnih, u čemu su joj potporu pružile brojne aktivne udruge s područja Stubičkih Toplica.

Za kvalitetnu realizaciju projekata u 2011. godini valja zahvaliti vijećnicima Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Radnim savjetodavnim tijelima, Mjesnim odborima, Jedinstvenom upravnom odjelu, mještanima. Marljivim radom, upornošću i suradnjom s mještanima nastavljamo dalje.

Pogledajte galerije fotografija:
Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Pila-Strmec Stubički-Stubičke Toplice, I. faza,
Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Pila-Strmec Stubički-Stubičke Toplice, II. faza,
Izgradnja komunalne infrastrukture 2011. g.,
Izgradnja poduzetničke zone.

Kako do nas / Kontakt