Plaćanje upravnih pristojbi – upute strankama

Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) propisuje da se pristojbe plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe, a iznimno se pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu platiti u državnim biljezima.

Uplata upravne pristojbe može se izvršiti izravno na žiro račun Općine Stubičke Toplice: IBAN HR4423600001842200007, model HR68, s pozivom na broj: 5703-OIB pristojbenog obveznika, opis plaćanja: upravna pristojba.

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, Jedinstvenom upravnom odjelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Kako do nas / Kontakt