Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2113/03-01-18-1

Stubičke Toplice,24.05.2018.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. svibnja 2018. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 9. i 10., svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
 3.       Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sa pratećim odlukama.
 4.       Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
 5.       Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
 6.       Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa pratećim odlukama.
 7.       Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 8.       Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 9.       Donošenje Odluke izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.
 10.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi.
 11.   Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave radi nabave radova u svrhu energetske obnove zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice na adresi Strmečka cesta 5/A, Stubičke Toplice.
 12.   Donošenje Odluke o kupnji nekretnina za potrebe parkirališta kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 13.   Donošenje Odluke o razrješenju službenika za zaštitu osobnih podataka.
 14.   Donošenje Odluke o prestanku obavljanja poslova prinudnog upravitelja za zgradu pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A, Stubičke Toplice, za koju suvlasnici nisu osigurali upravitelja.
 15.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Prve izmjene financijskog plana za 2018. godinu Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 16.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku DV „Zvirek“ o otvaranju 5. i 6. odgojno-obrazovne skupine.
 17.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku DV „Zvirek“ na zapošljavanje.
 18.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2017. godinu.
 19.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu DVD Strmec Stubički za 2017. godinu i Izvršenje financijskog plana za 2017. godinu (Stanje prihoda i rashoda).
 20.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu financijskog plana za 2018. godinu DVD Strmec Stubički.
 21.   Donošenje Odluke davanju suglasnosti na Izvješće o radu DVD Pila za 2017. godine i Izvršenje financijskog plana za 2017. godinu.
 22.   Informacija o predstavci vijećnika Nikole Kristića.
 23.   Informacija o konstituiranju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
 24.   Informacija o konstituiranju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 25.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22. i 23. i 24.

Tekst Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda biti će prezentiran vijećnicima na sjednici, putem projektora (čl. 310. ZJN 2016).

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt