Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 KLASA:021-05/18-01/12

URBROJ:2113/03-01-18-1

Stubičke Toplice, 06.07.2018.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 11. srpnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2. Donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave radi nabave radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice.
  3. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za prodaju nekretnina.
  4. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina za potrebe parkirališta kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice.
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Listu reda prvenstva za upis u Dječji vrtić „Zvirek“.
  7. Informacija o odgovoru Ministarstva uprave RH na pritužbu na rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  8. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 6. i 7.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt