Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/18-01/15

URBROJ:2113/03-01-18-1

Stubičke Toplice, 22.08.2018.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 28. kolovoza 2018. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge nadzora nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice.
 3. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u 1. polugodištu šk. god. 2018./2019.
 4. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.
 5. Donošenje Odluke o prijenosu prava upravljanja nad kolektorom fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice.
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje i zamjenika.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj Dječjeg vrtića „Zvirek“ o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka i njihovog trošenja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
 11. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt