Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/18-01/17

URBROJ:2113/03-01-18-1

Stubičke Toplice, 06.09.2018.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 13. rujna 2018. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prezentacija prijedloga idejnog rješenja sportske dvorane.
 2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sa pratećim odlukama.
 4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
 6. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju radi financiranja projekta „Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete“.
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2018./2019.
 8. Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.
 9. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2018./2019.
 10. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području općine Stubičke Toplice.
 11. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu DV „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.
 13. Informacija o sastanku Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.
 14. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12. i 13.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt