Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/18-01/21

URBROJ:2113/03-01-18-1

Stubičke Toplice, 27.09.2018.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 02. listopada 2018. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa pratećim odlukama.
 3.       Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 4.       Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 5.       Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 6.       Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.
 7.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2018. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 8.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine.
 9.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izjavu o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 10.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 11.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt