Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 024-03/23-01/02

URBROJ:2140-27-2-23-1

Stubičke Toplice, 1.02.2023.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 07. veljače 2023. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.      Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Opremanje Rekreacijskog centra Strmec Stubički.

 1.       Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.
 3.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja dimnjačarskih usluga na području Općine Stubičke Toplice.
 4.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na cjenik dimnjačarskih usluga.
 5.       Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC ST1-084.
 6.       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice.
 7.       Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na I. izmjenu Financijskog plana za 2022. godinu.
 8.   Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na Program rada za 2023. godinu.
 9.   Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na Financijski plan za 2023. godinu.
 10.   Davanje suglasnosti na Odluku o visini naknade članovima DVD-a Strmec Stubički.
 11.   Davanje suglasnosti DVD Pila na I. izmjenu Financijskog plana za 2022. godinu.
 12.   Davanje suglasnosti DVD Pila na Program rada za 2023. godinu.
 13.   Davanje suglasnosti DVD Pila na Financijski plan za 2023. godinu.
 14.   Davanje suglasnosti na Odluku o visini naknade članovima DVD-a Pila.
 15.    Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

 

 

 

                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                    OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                                                                                               Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt