Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 024-03/23-01/18

URBROJ:2140-27-2-23-2

Stubičke Toplice, 03.10.2023.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. i 44.a. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 04. listopada 2023. godine (srijeda) s početkom u 20,00sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dopunjeni

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine.
 3.       Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu s pratećim odlukama.

4.      Donošenje Odluke o davanju mišljenja na konačni nacrt  Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. i konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027..

 1.       Donošenje Odluke o procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.
 3.       Donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa – KLARA LISEC.
 4.       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanje na području Općine Stubičke Toplice ( prijedlog vijećnika Romana Rogovića).
 5.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.
 6.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine
 7.   Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za ped. god. 2022./2023.
 8.   Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.- e-tehničar.
 9.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pripajanje trgovačkih društava KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok i davanje ovlaštenja općinskom načelniku za donošenje Odluke o pripajanju istih na Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o..
 10.   Informacija o provedenom nadzoru Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.
 11.   Donošenje Odluke o ispravku Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.
 12.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.
 13.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                        OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                            Tomislav Mlinarić

 

 

 

Kako do nas / Kontakt