Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 024-03/23-01/22

URBROJ:2140-27-2-23-1

Stubičke Toplice, 15.11.2023.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. i 44.a. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 13. prosinca 2023. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći,

DNEVNI RED

 1.       Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.      Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu, sa pratećim odlukama.

 1.       Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.
 2.       Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.
 3.       Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.
 4.       Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.
 5.       Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 6.       Usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu sa financijskim učincima za 2023., 2024. i 2025. godinu.
 7.       Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2023. do 2026. g.
 8.   Donošenje Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.
 9.   Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.
 10.   Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.
 11.   Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na zapošljavanje jednog pomoćnika u odgojno obrazovnoj skupini „Pačići“ na određeno puno radno vrijeme.
 12.   Pitanja i prijedlozi.

 

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

 

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Tomislav Mlinarić

 

Kako do nas / Kontakt