Poziv na 39. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

      REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ:2113/03-01-17-1       

Stubičke Toplice, 17.02.2017.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 39. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 22. veljače 2017. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa tridesetosme, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Odluke o Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju“ i Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar – Bistrici“.
 3.       Donošenje Odluke o zamolbi Zagorskog vodovoda d.o.o. za davanje suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje.
 4.       Donošenje Odluke o imenovanju Parka Vladimira Bosnara.
 5.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.
 6.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice.
 7.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice.
 8.       Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice.
 9.       Donošenje Odluke o određivanju službenika za informiranje i zamjenika.
 10.    Donošenje Odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.
 11.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.
 12.    Donošenje Odluke o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.
 13.    Donošenje Odluke o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu sa financijskim učincima za razdoblje 2017.-2020.
 14.    Donošenje Odluke o davanju podataka iz Evidencije obveznika poreza na kuće za odmor po zahtjevu Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.
 15.    Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica.
 16.    Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.
 17.    Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.-31.12.2016.
 18.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. Osnovne škole Stubičke Toplice.
 19.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2016. godinu DVD Strmec Stubički.
 20.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu DVD Strmec Stubički.
 21.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2016. godinu DVD Pila.
 22.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu DVD Pila.
 23.    Donošenje Odluke o Izvješću o radu Eko flor plus d.o.o. za 2016. godinu.
 24.    Pitanja i prijedlozi.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt