Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/14-01/05
URBROJ:2113/03-01-14-1
Stubičke Toplice, 14.05.2014.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 22. svibnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                       DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Usvajanje zapisnika sa devete, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak 2014. godine.
 4. Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
 5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine sa pratećim odlukama.
 6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
 7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
 8. Donošenje Konsolidiranog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
 9. Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa za područje Općine Stubičke Toplice.
 10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinskih radova izgradnje nerazvrstane ceste odvojak Ulice žrtava Seljačke bune „Kapelšćak“.
 11. Pitanja i prijedlozi.

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                          Općine Stubičke Toplice

                                                                                          Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt