Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/14-01/7
URBROJ:2113/03-01-14-1
Stubičke Toplice, 24.07.2014.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. srpnja 2014. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                       DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu sa pratećim odlukama.
 3. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
 4. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
 5. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu.
 6. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2014. godinu.
 7. Izvješće o naplati potraživanja od HTD „Matija Gubec“ d.d. i HEMERSON d.o.o. sa danom održavanja sjednice.
 8. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.
 9. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije.
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju u ponovljenom postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.
 11. Donošenje Odluke o određivanju namjene poslovnog prostora zgrada prizemno, V. Šipeka 16, Stubičke Toplice.
 12. Donošenje Odluke o otkupu nekretnina za izgradnju groblja Strmec Stubički.
 13. Odluka o donošenju izmjene Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Stubaki“.
 14. Odluka o donošenju izmjene Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Strmec Stubički“.
 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna
 16. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01.-30.06.2014.
 18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2014. godinu.
 19. Informacija o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječje vrtića „Zvirek“ i o vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01.-30.06.2014.
 20. Informacija o imenovanju ravnateljice Osnovne škole Stubičke Toplice.
 21. Informacija o zahvali Općine Gunja.
 22. Pitanja i prijedlozi.

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                          Općine Stubičke Toplice

                                                                                          Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt