Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:2113/03-01-14-1
Stubičke Toplice, 20.08.2014.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 25. kolovoza 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.
3. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga.
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u I. polugodištu školske godine 2014. / 2015.
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine i projekata za auto kamp Jarki.
6. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

DOSTAVITI:

Svim članovima Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice

Gdin. Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

RADIO STUBICA: gđa. Senka Susović

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice

Arhiva, ovdje

Kako do nas / Kontakt