Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/14-01/09
URBROJ:2113/03-01-14-1
Stubičke Toplice, 10.09.2014.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 15. rujna 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I      R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine sa pratećim odlukama.
 4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
 6. Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2014./2015.
 8. Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2014./2015.
 9. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova sanacije klizišta u Ulici Stjepana Jožinca.
 10. Donošenje Odluke o odabiru u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.
 11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova uređenja fasade Mjesni dom Pila.
 12. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova uređenja interijera i fasade Vatrogasni dom Pila.
 13. Donošenje Odluke o odabiru za nabavu radova poslovni prostor željeznička stanica Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti Lampuševo.
 15. Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti Ulica Ivana Gundulića.
 16. Donošenje Odluke o polugodišnjem financijskom izvješću za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. Osnovne škole Stubičke Toplice.
 17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2013./2014.
 18. Donošenje Odluke o cijeni programa Igraonice za pedagošku godinu 2014./2015.
 19. Donošenje Odluke o cijeni troška prehrane za polaznike programa Predškole za pedagošku godinu 2014./2015.
 20. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt