Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/14-01/10
URBROJ:2113/03-01-14-1
Stubičke Toplice, 15.10.2014.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 20. listopada 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I      R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja groblje Strmec Stubički.
 3. Donošenje Odluke o objavi pročišćenog teksta Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice.
 4. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova uređenja interijera i fasade Vatrogasni dom Pila, ponovljeni postupak za grupe 4., 5., 6., 8., 9., 10. i 12.
 5. Donošenje Pravilnika o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice.
 6. Donošenje Odluke o službeniku za informiranje.
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju u ponovljenom postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2014./2015.
 9. Donošenje Odluke o provođenju programa engleskog jezika u Dječjem vrtiću „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2014./2015.
 10. Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 11. Pitanja i prijedlozi.Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Soka

Kako do nas / Kontakt