Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/15-01/01
URBROJ:2113/03-01-15-1
Stubičke Toplice, 09.02.2015.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 16. veljače 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Predstavljanje Pisma namjere trgovačkog društva Presečki grupa d.o.o. iz Krapine za izgradnju autobusnog kolodvora.
 2. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste, svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina autobusni kolodvor.
 4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Strmec Stubički.
 5. Donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi – sufinanciranje osjemenjivanja krava i krmača.
 6. Donošenje Odluke o cjeniku dimnjačarskih usluga.
 7. onošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu.
 8. Donošenje Odluke o prestanku društva.
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.
 10. Donošenje Odluke o Izvješću o radu Eko flor plus d.o.o. za 2014. godinu.
 11. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt