Poziv za 21. Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

KLASA:021-05/10-01/18

URBROJ:2113/03-01-10-1

Stubičke Toplice, 22.12.2010.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 21., Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. prosinca 2010. god. (srijeda), s početkom u 17,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa dvadesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2. Izvješće načelnika o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine.
  3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu sa pratećim odlukama.
  4. Donošenje Odluke o I. izmjeni konsolidiranog proračuna za 2010. godinu.
  5. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.
  6. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.
  7. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt