Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/11-01/5

URBROJ:2113/03-01-11-1

Stubičke Toplice, 30.05.2011.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 07. lipnja 2011 god. (utorak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I      R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa dvadesettreće i dvadesetčetvrte svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak i travanj 2011. godine.
 3. Donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu sa pratećim odlukama.
 4. Donošenje Odluke o I. izmjeni Konsolidiranog proračuna za 2011. godinu.
 5. Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.
 6. Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.
 7. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone „Stubaki“.
 8. Donošenje Odluke o dopuni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Stubičke Toplice.
 9. Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.
 10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa.
 12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda.
 13. Izvješće ravnateljice Dječjeg vrtića «Zvirek» o aktivnostima u Dječjem vrtiću «Zvirek» za razdoblje od 03.03.2011. do 25.05.2011. godine.
 14. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt