Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/11-01/7

URBROJ:2113/03-01-11-1

Stubičke Toplice, 20.07.2011.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 26. srpnja 2011. god. (utorak), s početkom u 19,30 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I      R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetpete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. I nformacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj i lipanj 2011. godine.
 3. Izvješće načelnika o radovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
 4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
 5. Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
 6. Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
 7. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
 8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima.
 9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje ceste prema autobusnom kolodvoru, I. etapa.
 10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.
 11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.
 12. Davanje suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
 13. Davanje suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića Zvirek o nabavi samohodne kosilice za Dječji vrtić Zvirek.
 14. Davanje suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića Zvirek o ugradnji instalacije za površinsko navodnjavanje za Dječji vrtić Zvirek.
 15. Davanje suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića Zvirek o Listi upisa djece u Dječji vrtić Zvirek za pedagošku godinu 2011/2012.
 16. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma sa HGSS stanicom u Zagrebu.
 17. Razmatranje zahtjeva Roberta Krajna.
 18. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt