Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/11-01/8

URBROJ:2113/03-01-11-1

Stubičke Toplice, 06.09.2011.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 12. rujna 2011. god. (ponedjeljak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetšeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2011. godine.
 3. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.
 4. Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Školskog odbora Osnovne škole Stubičke Toplice.
 5. Donošenje odluke o financiranju prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice.
 6. Donošenje odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza studenata i učenika srednjih škola.
 7. Donošenje odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u šk. god. 2011/2012.
 8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge provođenja obvezne jesenske deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2011. godini.
 9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u šk. god. 2011/2012.
 10. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o preuzimanju otpada sa Piškornica d.o.o., Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, iz Koprivničkog Ivanca, M. Gupca 12.
 11. Pismo namjere TRGOSTIL d.d. iz Donje Stubice, Toplička cesta 16 za izgradnju trgovačkog centra.
 12. Davanje suglasnosti na Godišnje izvješće Dječjeg vrtića «Zvirek» za pedagošku godinu 2010/2011.
 13. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića «Zvirek» za pedagošku godinu 2011/2012.
 14. Davanje suglasnosti na Odluku o visini cijene kraćih programa Dječjeg vrtića «Zvirek» – program predškole za djecu koja nisu s područja Općine Stubičke Toplice i program igraonice.
 15. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt