Poziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

       REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/11-01/9

URBROJ:2113/03-01-11-1

Stubičke Toplice, 19.09.2011.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 26. rujna 2011. god. (ponedjeljak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I      R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetsedme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz 2011. godine.
  3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu sa pratećim odlukama.
  4. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.
  5. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.
  6. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za suca porotnika za mladež.
  7. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike.
  8. Pitanja i prijedlozi. 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt