Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/11-01/11

URBROJ:2113/03-01-11-1

Stubičke Toplice, 15.11.2011.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 21. studenog 2011. god. (ponedjeljak), s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad 2011. godine.
  3. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za popis birača.
  4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge čišćenja snijega.
  5. Donošenje Odluke o prijedlogu mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.
  6. Donošenje Odluke o visini naknade za korištenje vijećnice Općine Stubičke Toplice.
  7. Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice.
  8. Izvještaj o prihodima i rashodima Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za period od 01.01. do 30.09.2011.
  9. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt