Poziv za 36. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-05/21-01/06

URBROJ: 2113/03-01-21-2

Stubičke Toplice, 01.02.2021.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 36. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati elektroničkim putem  dana  03. veljače 2021. godine (srijeda) u vremenskom periodu od 18 do 21 h

 

Za sjednicu predlažem sljedeći, dopunjeni

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
 2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stubičke Toplice
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
 4. Glasanje o amandmanu vijećnice gđe. Sabine Frgec na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
 5. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu
 6. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu sa financijskim učincima za 2021., 2022. i 2023. godinu
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju korištenja računa za donacije financijskih sredstava u akciji „Donacija za obitelj Tomislava Šubića iz Petrinje, Strašnik 2, a u svrhu pomoći prilikom oštećenja obiteljske kuće nastale potresom“
 8. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19
 9. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije
 10. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave održavanje nerazvrstanih cesta
 11. Prijedlog vijećnice gđe. Sabine Frgec za donošenje Odluke da se vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice odreknu vijećničkih naknada do kraja ovog mandata u znak pomoći stradalima u potresu na području Sisačko-moslavačke županije te da Općina uplati jednokratnu pomoć stradalima
 12. Usvajanje Zapisnika s Izvanredne godišnje Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički održane dana 30. prosinca 2020. godine
 13. Informacija o donošenju Odluke načelnika o donaciji Općine Stubičke Toplice u svrhu pomoći pri sanaciji oštećenja obiteljske kuće Tomislava Šubića iz Strašnika, Petrinja
 14. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

 Općine Stubičke Toplice

                                                                                               Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt