Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

KLASA:021-05/09-01/32

URBROJ:2113/03-01-09-1

Stubičke Toplice, 02.10.2009.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 07. listopada 2009 god. (srijeda), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I      R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu sa pratećim odlukama.
  3. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.
  4. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.
  5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku za nabavu radova asfaltiranja Topličkog naselja, Općina Stubičke Toplice.
  6. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.
  7. Donošenje Odluke o cjeniku za korištenje mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili.
  8. Pitanja i prijedlozi.


Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt