Poziv za 5. svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽU PANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/13-01/39
URBROJ:2113/03-01-13-1
Stubičke Toplice, 19.12.2013.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 5., svečanu, sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 27. prosinca 2013. godine (petak), s početkom u 17,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                      D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad i studeni 2013. godine.
 3. Donošenje II. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu sa pratećim odlukama.
 4. Donošenje II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
 5. Donošenje II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
 6. Donošenje II. izmjene Konsolidiranog Proračuna za 2013. godinu.
 7. Donošenje Odluke o visini naknade troškova.
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za podučje Općine Stubičke Toplice u 2014. godini.
 10. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice u sezoni 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.
 11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.
 12. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge održavanja nerazvrstanih cesta tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.
 13. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje obvezatne (preventivne) deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine. 
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.
 17. Pozdravna riječ načelnika Općine Stubičke Toplice.
 18. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt