Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽU PANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

KLASA:021-05/14-01/03
URBROJ:2113/03-01-14-1
Stubičke Toplice, 10.04.2014.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 17. ožujka 2014. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču 2014. godine.
 3. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Strmec Stubički.
 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice.
 5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave građevinskih radova I. etape dogradnje Osnovne škole Stubičke Toplice – jugozapadni dio, temelji dogradnje.
 6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja javnih površina za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje.
 7. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Godišnjeg financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2013. godinu.
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2014. godinu.
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2014. godinu.
 11. Pitanja i prijedlozi.


Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

 Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt