Poziv za 9. Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

KLASA:021-05/14-01/04
URBROJ:2113/03-01-14-1
Stubičke Toplice, 22.04.2014.

Na temelju članka 32. t. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 09/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 09/13) sazivam 9. Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice povodom obilježavanja DANA OPĆINE – 27. travnja, koja će se održati dana 26. travnja 2014. god. (subota), s početkom u 11,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I      R E D

  1. Pozdravna riječ predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2. Govor načelnika Općine Stubičke Toplice.
  3. Dodjela priznanja Općine Stubičke Toplice.
  4. Pozdravna riječ gostiju. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

 Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt