Projekt "Zalogajček"

PROJEKZALOGAJČEK - Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:                                                  702.575,78 KUNA

FINANCIRANO KROZ: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. :      702.575,78 KUNA

TRAJANJE PROJEKTA:                                                 12 mjeseci / 29.8.2016. – 28.8.2017.

OPIS PROJEKTA

Projekt „Zalogajček“ namijenjen je djeci uključenoj u osnovnoškolski program na području Krapinsko-zagorske županije koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Prema podacima za školsku godinu 2015/2016. od ukupno 9688 učenika osnovnih škola u Županiji za njih čak 1168 (oko 12%) obitelj zbog socijalnog stanja nije bila u mogućnosti izdvajati sredstva za obrok u školskoj kuhinji.

Stoga je cilj provedbe projekta „Zalogajček“ osigurati pružanje nefinancijske pomoći u obliku redovnog primanja obroka u sklopu školske prehrane za 756 djece tijekom šk. god. 2016/2017. Uz nositelja projekta, Krapinsko-zagorsku županiju, u projekt je uključeno ukupno 29 osnovnih škola te Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice, kao osnivači tri od ukupnog broja partnerskih škola.

Osiguranjem redovnog primanja prehrane putem školskih obroka ciljnoj skupini – djeci koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva – pružit će se nefinancijska pomoć na način kako je školska prehrana organizirana kod svih partnerskih organizacija (29 osnovnih škola) – u školskim kuhinjama, stoga će se spriječiti bilo kakva diskriminacija i poštivat će se dostojanstvo djece kojima je ova pomoć namijenjena.

Funkcioniranje školske prehrane u partnerskim školama sukladno je odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja koje uključuju utvrđivanje nutricionističkih zahtjeva, uvjeta i načina organiziranja prehrane u suglasnosti s Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi. Obroci se u školskim kuhinjama utvrđuju na način da uključuju preporučene dnevne unose energije i hranjivih tvari, vitamina i minerala, kroz različite vrste namirnica i učestalost obroka. Uravnotežena i redovita prehrana osobito je značajna u razdoblju odrastanja, a provedbom projekta „Zalogajček“ kroz redovitu školsku kuhinju jamči se pravo djece na zdravu i odgovarajuću prehranu, te se doprinosi održavanju njihovog zdravlja.

Krapinsko-zagorska županija je u uskoj suradnji sa svim partnerima i stručnim službama utvrdila set objektivnih kriterija koji definiraju najpotrebitije učenike, vodeći pritom računa da se izbjegava dvostruko financiranje, odnosno da djeca uključena u projekt „Zalogajček“ neće biti uvrštena u druge modele osiguravanja prehrane u školskoj kuhinji, a koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora.

Svaki partner je odredio koordinatora koji će biti zadužen za praćenje provedbe projekta na razini određene osnovne škole, koji će komunicirati s razrednicima i nastavnim osobljem, djecom i roditeljima kako bi utvrdio da li se status djece promijenio. Vodit će se računa o promjenama statusa kroz školsku godinu te će se temeljem diskrecijske ocjene škole, djeca ili dodatno uključivati u program ili isključiti iz programa.

PARTNERI

Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač osnovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije, no u partnerstvo su uključeni i Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice, kao osnivači osnovnih škola u svom mjestu. Partnerstvo obuhvaća i 29 osnovnih škola:

 

 

REDNI BROJ

 

OSNOVNA ŠKOLA

Osnovna škola Bedekovčina

Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički

Osnovna škola Sveti Križ Začretje

Osnovna škola Belec

Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec

Osnovna škola Marija Bistrica

Osnovna škola Ljudevit Gaj, Krapina

Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok

Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli

Osnovna škola Vladimira Nazora, Budinščina

Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada

Osnovna škola Krapinske Toplice

Osnovna škola Stubičke Toplice

Osnovna škola Veliko Trgovišće

Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina

Osnovna škola Antuna Mihanovića, Klanjec

Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar

Osnovna škola Đurmanec

Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica

Osnovna škola Side Košutić, Radoboj

Osnovana škola Oroslavje

Osnovna škola Ljudevit Gaj, Mihovljan

Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli

Osnovna škola Zlatar Bistrica

Osnovna škola Mače

Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko

Osnovna škola Đure Prejca, Desinić

Osnovna škola Konjščina

Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor

 

                                                           Posredničko tijelo 1:

Ministarstvo za demografiju, obitelj,

mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1

10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 555 7111

E-pošta: FEAD@MDOMSP.HR

http://www.mspm.hr

Korisnik projekta:

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1

49 000 Krapina

Telefon: +385 49 329 111

E-pošta: ured.zupana@kzz.hr

http://www.kzz.hr

Projekt je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

"Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Stubičke Toplice".

 

Kako do nas / Kontakt