Raspored javnih edukacijskih tribina u sklopu projekta „Zeleni Gupčev kraj“

Nakon kreativno-edukativnih radionica za djecu, Grad Donja Stubica kao nositelj projekta „Zeleni Gupčev kraj“ kojim su obuhvaćene i Općine Gornja Stubica i Stubičke Toplice, započinje s organizacijom i provođenjem prvog ciklusa javnih edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom.

Organizacija tribina samo je jedna od aktivnosti u sklopu provedbe izobrazno-informativne kampanje koja je započela početkom prošle godine. U međuvremenu, tiskano je 8.768 letaka koji su građanima dostavljeni na kućni prag, 1.000 vodiča/brošura koje su dostavljene poslovnim subjektima na području obuhvata projekta, organizirane su kreativno-edukativne radionice u osnovnim školama i vrtićima u sklopu kojih su djeci podijeljene slikovnice/bojanke te didaktičke igre.

Svrha planiranih javnih tribina je educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom, zakonodavnom okviru, obvezama JLS, načinima gospodarenja otpadom koja uključuju odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Građani će imati mogućnost pitati sve što ih zanima o sustavu gospodarenja otpadom te iznijeti probleme i dobiti savjete. Tribine će biti prilagođene gluhonijemim osobama uz sudjelovanje tumača znakovnog jezika.

U nastavku Vam donosimo raspored prvog ciklusa tribina:

  • 13. veljače 2020. godine Grad Donja Stubica,
  • 20. veljače 2020. godine Općina Stubičke Toplice,
  • 27. veljače 2020. godine Općina Gornja Stubica.

 Organizacija javnih edukacijskih tribina je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 588.839,41 kn od čega je 500.000,00 kn (84,91%) bespovratnih sredstava.

Kako do nas / Kontakt