Savjetovanje s javnošću na temu: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice

Poštovani,
Općina Stubičke Toplice otvara savjetovanje s javnošću na temu:
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice

Temeljem članka 17. stavak 1. alineja 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15 i 118/18) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća za svoje područje.
Načelnik Općine Stubičke Toplice donio je dana 15. srpnja 2019. g. Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice, KLASA:214-01/19-01/06, URBROJ:2113/03-03-19-16, kojom se uređuje postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice te određuju koordinator, nositelj/i i izvršitelj/i izdrade Procjene rizika.
Procjena rizika izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu Procjena rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije.
Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da donošenju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Stubičke Toplice pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Stubičke Toplice kao i OBRAZAC za javno savjetovanje nalaze se na linku u nastavku poziva.

Popunjen OBRAZAC dostavite zaključno do 14.12.2019. na adresu elektroničke pošte: martina@stubicketoplice.hr ili dostavite poštom na adresu: Općina Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice.
Svi pristigli prilozi raspravi i prijedlozi dostavljeni na priloženom OBRASCU bit će temeljito proučeni.
Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.
Sve dodatne informacije možete zatražiti putem elektroničke pošte pravnik@stubicketoplice.hr ili na telefon 049/282-733.
Hvala na suradnji!

OBRAZAC JAVNO SAVJETOVANJE
15. studenog 2019. 36 KB

Kako do nas / Kontakt