Strukovno osposobljavanje za program prerade mlijeka - informacije o besplatnoj radionici

Tečaj besplatnog strukovnog osposobljavanja za program prerade mlijeka provodi Savjetodavna služba - podružnica Krapinsko - zagorske županije u Oroslavju od 6. do 10. studenog 2017. g. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj telefona 049 288 014,  Dragici Tresk Penezić, dipl.ing.agr. - višoj stručnoj suradnici.

PROVEDBENI PLAN STRUKOVNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROGRAM PRERADE MLIJEKA

Tečaj provodi: Savjetodavna služba, a traje 5 dana (34 školska sata)

Mjesto i vrijeme:  Oroslavlje, 6 do 10.11.2017.

Predavači: Predrag Janeš, Anđelka Pejaković, Ivanka Bervida, Darko Antonina, Dragutin Kasteljan, Dragica Tresk Penezić,  XXXXXX (AE)

06.10.2017. - Ponedjeljak - 9:30-15:00h - 7sati

Teoretski dio: 

1. Zdravlje vimena 

2. Kvaliteta mlijeka za sirenje

3. Osnove sirarstva

4. Objekti u preradi mlijeka i zakonska regulativa 

Praktični dio:

 1. Prva faza svježeg sira (zakiseljavanje)

07.10.2017. - Utorak - 9:30-15:00 - 7 sati

Teoretski dio:

1. Tehnologija proizvodnje mliječnih proizvoda  

2. Oprema i instrumenti u preradi mlijeka

Praktični dio – izrada proizvoda:

 1. Oprema i instrumenti u preradi mlijeka – izgled i prikaz rada

 2. Polutvrdi  sir + prikaz proizvodnje

 3. Kuhani sir + prikaz proizvodnje

 4. Fermentirani mliječni proizvodi  + prikaz proizvodnje

08.10.2017. - Srijeda - 9:30-15:00 - 7 sati              

Teoretski dio:

1. Čišćenje i sanitacija opreme i prostora

2. Sljedivost u objektima za preradu

3. Zrenje, njega i čuvanje sira

Praktični dio – izrada proizvoda:

1. Sljedivost u objektima za preradu – vježbe

2. Meki sir (škripavac) + prikaz proizvodnje

3. Albuminski sir + prikaz proizvodnje

09.10.2017. - Četvrtak - 9:30-15:00 - 7sati            

Teoretski dio:

1. Označavanje mliječnih proizvoda

2. Senzoričko ocjenjivanje mliječnih proizvoda

Praktični dio – izrada proizvoda i ocjenjivanje:

1. Svježi sir i vrhnje,  Maslac + prikaz proizvodnje

2. Aromatizirana sirutka/sirne rolade+ prikaz proizvodnje

3. Senzoričko ocjenjivanje mliječnih proizvoda - praktično   ocjenjivanje

10.10.2017. - Petak - 9:30-15:00 - 6 sati

Teoretski dio:

1. Višestruka sukladnost 

2. Osnove ekonomike i upravljanja financijama na PG-u

3. Porezna politika i osnove knjigovodstva na PG-u

4. Tržište i marketing u poljoprivredi

5. Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda

Praktični dio - vježbe: 

1. Porezna politika i osnove knjigovodstva na PG-u

2. Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda

PISMENI ISPIT

POTREBNO OSIGURATI:  prvi dan - 10 l mlijeka,  drugi dan - 30 l mlijeka, treći dan - 10 l mlijeka

Kako do nas / Kontakt