Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti

Poštovani,
Ovim putem vas informiramo o novim olakšicama i mjerama koje su dostupne.
Objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_35_735.html
Na internetskim stranicama RRIF-a objavljeno je tko i kako može podnijeti zahtjev. Tu objavu prenosimo u cijelosti:
Koje porezne obveze?
U skladu s time, poduzetnici (pravne i fizičke osobe) mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju dospjeli poreni dugo najviše do 200,00 kuna.
Za odgodu plaćanja PDV-a posebno je pravilo, zahtjev mogu poslati poduzetnici koji su u 2019. godini imali isporuke (bez PDV-a) manje od 7,5 milijuna kuna, a plaćaju PDV prema izdanim računima (obavljenim isporukama).
Tko ispunjava uvjete?
Mogu podnijeti zahtjev poduzetnici koji ispunjavaju uvjete:
• pad prihoda/primitaka prema istom mjesecu 2019. za najmanje 20 posto
• vjerojatno će prihodi/primitci u sljedeća tri mjeseca biti manji za 20 posto prema istom razdoblju prethodne godine
Dospjele porezne obveze mogu se odgoditi za najdulje tri mjeseca računajući od dospijeća svake dospjele porezne posebno. Npr. dospjeli PDV 30. travnja može se odgoditi do 30. srpnja i sl.
Kome se podnosi zahtjev?
Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi prema svom sjedištu elektroničkim putem – putem sustava ePorezna. Iznimno u Zagrebu ne rade Ispostave Porezne uprave Centar, Maksimir i Dubrava zbog oštećenja izazvanih potresom pa se zahtjevi mogu poslati u druge ispostave u Zagrebu.

Zahtjev za odgodu plaćanja
24. ožujka 2020. 649 KB

Kako do nas / Kontakt