Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

 

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 06. travnja 2020. godine kao

e-sjednica

 

Sudjelovanje u e - sjednici potvrdili su vijećnici:

 

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Nedjeljko Ćuk, Robert Pilski, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Jurica Knezić, Sanja Čajko,  Dejan Borovčak, Nikola Kristić, Sabina Frgec, Nina Gradiški Zrinski– vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Sjednica je otvorena za sudjelovanje u vremenu od 18,00 do 20,00 sati, u kojem vremenu je predviđeno da se vijećnici očituju sa svojim pitanjima i prijedlozima te da izvrše glasanje po pojedinim točkama.

 

Vijećnicima je upućen

 

D N E V N I    R E D

 

  1.       Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2.       Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine.
  3.       Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  4.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  5.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
  6.       Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

TABELA GLASANJA PREMA TOČKAMA DNEVNOG  REDA:

 

Točka 1.

Točka 2.

Točka 3.

Točka 4.

Točka 5.

Točka 6.

 

Tomislav Mlinarić

za

za

suzdržan

za

za

/

 

Damir Pavrlišak

za

za

za

za

za

/

 

Zrinka Košić Bosnar

za

za

suzdržana

za

za

/

 

Nedjeljko Ćuk

za

za

suzdržan

za

za

/

 

Robert Pilski

suzdržan

za

suzdržan

za

za

/

 

Filip Poštek

za

za

suzdržan

suzdržan

za

/

 

Dejan Hrastinski

za

za

suzdržan

za

za

/

 

Jurica Knezić

za

za

za

za

za

/

 

Sanja Čajko

za

za

suzdržan

za

za

/

 

Dejan Borovčak

za

za

suzdržan

za

za

/

 

Nikola Kristić

za

suzdržan

za

za

za

sudjeluje

 

Sabina Frgec

za

suzdržan

za

za

za

sudjeluje

 

Nina Gradiški Zrinski

za

za

za

za

za

/

 

Rezultati glasanja po točkama

12 za

1 suzdržan

11 za

2  suzdržana

5 za

8 suzdržanih

12 za

1 suzdržan

13 za

 

 

 

OBJEDINJENI PRIJEDLOZI, PITANJA I GLASOVI VIJEĆNIKA, DONESENE ODLUKE:

Ad.1.

Daje se na usvajanje zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Rasprava:

 

Robert Pilski - NISAM BIO DOKRAJA NA ZADNJOJ SJEDNICI PA NE MOGU GLASATI ZA ZAPISNIK

 

Sabina Frgec - Istovremeno upućujem primjedbu ( ponovno!) da u zapisnik s 26.sjednice održane 12.2.2020. nije unesena primjedba dana na prošloj, 27. sjednici, da predsjednik OV-a izjavljuje da lažem. Uvidom u zapisnik koji je objavljen na web stranicama Općine i koji je zaista vrlo skraćena verzija u odnosu na onu koja je dostavljena nama vijećnicima,  ista nije unesena  u zapisnik. Skraćena verzija zapisnika zapravo ne odražava stvarno stanje tijeka sjednice čime se  gubi  svaki smisao. 

Nikola Kristić - Molim u zapisniku kod mog obraćanja izbrisati riječ "i vijećnicima..." jer ja sam rekao da vijećnici mogu postavljati pitanja predsjedniku vijeća, načelniku i jed. upr. odjelu. 

Nisam rekao i vijećnicima  jer to je notorno poznato i nije sukladno poslovniku... 

Uz ovu ispravku zapisnika glasam ZA 1. točku dnevnog reda. 

Zapisnik je usvojen sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom.

 

Ad.2.

Daje se na usvajanje Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine.

 

Rasprava:

 

Sabina Frgec - Za pojedine projekte/ aktivnosti/ manifestacije  nisu navedeni iznosi koje je Općina izdvojila, niti koliko je sredstava za pojedine projekte osigurano na natječajima  ( npr. Rekonstrukcija tržnice- odobrena sredstva na natječaju koje je organizirala grupacija LAG ).

 

Nikola Kristić - Rad načelnika u navedenom razdoblju obilježila je loša komunikacijska strategija, kako prema vijećnicima, tako i prema mještanima...

Razdoblje je to bez  ijednog predloženog, započetog i realiziranog projekta od važnosti za lokalnu zajednicu. Tu prvenstveno mislim na projekte novih ideja, kreativnosti i dodanih vrijednosti... 

Također, realizirani rutinski projekti, ostavljaju iza sebe brojne upitnike u smislu opće opravdanost, cijene koštanja i transparentnosti. 

Iz tih razloga u glasanju za točku 2. glasam SUZDRŽAN. 

 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine usvojeno je sa  jedanaest (11) glasova za i dva (2) suzdržana glasa.

 

 

ODLUKU

 

Usvaja se Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika g. Josipa Beljaka za razdoblje od 01. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

 

Ad.3.

Daje se na usvajanje Odluka o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Rasprava:

 

Tomislav Mlinarić -  Pročitavši životopis gđe. Mihaele Hučić, kandidatkinje za mjesto ravnateljice Općinske knjižnice Stubičke Toplice, primjetio sam da kandidatkinja ima uistinu malo radnog iskustva da bi mogla upravljati i voditi našu Općinsku knjižnicu. Ističem kako ovdje biramo ravnatelja/icu pa stoga treba biti oprezan kod takve vrste izbora. Smatram da na ovu zahtjevnu funkciju treba doći stručnija osoba koja ima veće iskustvo u obavljanju knjižničarskih poslova odnosno upravljanja knjižnicom. Iz onog što sam pročitao u životopisu gđe. Hučić, zaključujem da se radi o veoma obrazovanoj osobi, ali da ipak u ovom trenutku osjećam nepovjerenje i skepsu glede njezine kandidature na mjesto ravnateljice Općinske knjižnice Stubičke Toplice zbog malog radnog iskustva kako je navedeno u životopisu kandidatkinje.

 

Sabina Frgec -  Ovom prilikom zahvalila bih se dosadašnjem ravnatelju Općinske knjižnice, gospodinu Božidaru Glasu, na entuzijazmu, radnom elanu i svim održanim  manifestacijama. Božidar Glas je zapravo podignuo knjižnicu na noge i na tome mu od srca hvala. Čestitke još jednom! Ukoliko je većina vijećnika izglasala predloženu Mihaelu Hučić za novu ravnateljicu Općinske knjižnice, iskrene čestitke i njoj te puno sreće i uspjeha u daljnjem radu!

 

Dejan Borovčak - Našli smo se u situaciji koji nitko nije mogao predvidjeti, te po odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite naša knjižnica ne smije raditi. Smatram da u takvim trenucima izbor novog ravnatelja može biti odgođen radi troškova plaće, a i da se pruži šansa dosadašnjem vd. ravnatelju, Božidaru Glas, da se očituje o nastavku vršenja dužnosti  za vrijeme izvanredne situacije.

 

Sanja Čajko - Budući da je dosadašnjem vd. ravnatelju, Božidaru Glas, u više navrata produživan radni odnos po 1 godinu, smatram da se i novoj ravnateljici, također prvotno ponuditi ugovor na godinu dana, pa kasnije, na duži period, tj. na 4 godine,  s obzirom da nema radnog iskustva na funkciji ravnatelja knjižnice.  

 

Nikola Kristić - Uz zahvalnost i pohvale za dosadašnji rad dosadašnjem ravnatelju, te žaljenje što Božidar Glas ne nastavlja rad u knjižnici...glasam ZA 3. točku...i želim dobrodošlicu novoj ravnateljici... 

Odluka o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice nije donesena. Za prijedlog Odluke glasalo je pet (5) vijećnika, dok se osam (8) vijećnika izjasnilo suzdržanim.

 

Ad.4.

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Rasprava: NEMA RASPRAVE

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice donesena je sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom.

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice

 

 

                Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice koje je dana 18. ožujka 2020. godine donio privremeni ravnatelj Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

 

                Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.5.

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Rasprava: NEMA RASPRAVE

 

Jednoglasno se donosi Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

 

 

                Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, kojeg je donio Školski odbor Osnove škole Stubičke Toplice na svojoj 24. sjednici, održanoj dana 05. ožujka 2020. godine.

 

 

                Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.

 

Ad.6.

Pitanja i prijedlozi.

 

Rasprava:

 

Sabina Frgec - Poštovani kolege vijećnici, na moju zamolbu gđa Zrinščak Vam je proslijedila pismo u kojemu su  navedeni prijedlozi mjera pomoći mještanima te lokalnim poduzetnicima i obrtnicima od strane  OO SDP-a Stubičke Toplice. Odgovor na iste stigao je od strane općinskog načelnika pa se nadam da će Vam isti biti proslijeđen.

Ovim putem  izražavam nezadovoljstvo da se na početnu  stranicu Općine nije već  stavio popis telefonskih brojeva domaćih OPG-ovaca te na taj način pomoglo  u posredovanju između njih i kupaca.

Također, jučer sam uočila veći broj osobnih vozila na jezeru Jarki, što znači da se pojedinci svjesno ne pridržavaju uputa Civilnog stožera. Pohvale članovima Civilnog stožera na pravovremenim reakcijama te članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava koji volonterski nadziru pridržavaju li se mještani danih uputa Nacionalnog stožera, a sve u svrhu sprečavanja širenja zaraze Covid-om.

Poštovani kolege vijećnici, također se nadam da ste razmotrili prijedlog i donijeli pozitivnu odluku da se odreknemo današnjih dnevnica  te da se iste uplate na žiro-račun pomoći žrtvama potresa u Gupčevom kraju.

 

Predložila  bih, ukoliko donesene  mjere Nacionalnog stožera potraju i dalje te će biti onemogućeno održavanje sjednica u prostorijama Općine,  da se razmisli o održavanju tzv. video-sjednice ili one putem chata, kako bismo mogli što konstruktivnije i brže sudjelovati u raspravi, a sve zahvaljujući tehnološkim dostignućima koja su nam na raspolaganju.

 

Za kraj, imala bih dva pitanja koja upućujem općinskom načelniku:

Na koji način je realizirana suradnja s restoranom Kapelščak u vezi podjele besplatnih obroka, koji je iznos osiguran od strane općine i koliko je točno korisnika obuhvaćeno ovom, pohvalnom, akcijom?

Tko je proizveo zaštitne maske koje su se dijelile mještanima, o kakvim se točno zaštitnim maskama radi te  jesu li one  poklonjene Općini ili ih je ona  otkupila? Ukoliko da, koliko komada i koliki je iznos izdvojen za njih?

 

Unaprijed Vam se zahvaljujem na Vašim odgovorima.

 

Nikola Kristić - Zahvaljujem na današnjoj informaciji o sastavu Kriznog stožera. Sastav Stožera  Vijećnici su morali znati već odavno, pa i svojim prijedlozima pripomoći u organiziranosti Stožera i mnogo prije ovih izvanrednih okolnosti. 

U ovim okolnostima pohvale za trud i angažiranosti predsjednici Anici Benger. 

Za druge članove zaista ne znam koliko su ekipirani i kako, osim po sljedbi službe, participiraju u ovo krizno vrijeme... 

Mislim da je odmah po nastanku pandemije, Vijeće trebalo imati tu točku na dnevnom redu. Na hitnoj izvanrednoj sjednici. 

 

Pismo vijećnice Sabine Frgec:

Uz izraženu empatiju i solidarnost prema ugroženim u pandemijskim okolnostima, ukazano je na ključne točke o kojima je Vijeće trebalo raspraviti na već rečenoj hitnoj izvanrednoj sjednici još prije mjesec dana. Na žalost Vijeće nije sazvano... 

Vjerujem da će načelnik sada povući potrebne poteze... 

Što se odricanja naknade tiče, ponovit ću svoj prijedlog s prve sjednice vijeća: svi se trebamo odreći naknada dok je god općinski račun u minusu. A posebno u ovo vrijeme. Dakle ne jedan mjesec, već do kraja mandata... To onda ima svrhu...jedan mjesec nema smisla. I tako bi konkretno mogli pomoći npr. u saniranju jedne kuće u G. Stubici... 

Osobno sam se već od početka mandata odrekao naknade i moja naknada izravno se uplaćuje na račun neprofitne udruge, u svrhu pomoći organiziranja kulturnih događanja u Stubički Toplicama. 

 

 

KLASA:021-05/20-01/14

URBROJ:2113/03-01-20-2

Stubičke Toplice, 06.04.2020.

 

 

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

 

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt