Zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

 

sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 22. prosinca 2020. godine kao

e-sjednica

Sudjelovanje u e - sjednici potvrdili su vijećnici:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Sabina Frgec, Nikola Kristić 

Sjednica je otvorena za sudjelovanje u vremenu od 18,00 do 21,00 sati, u kojem vremenu je predviđeno da se vijećnici očituju sa svojim pitanjima i prijedlozima te da izvrše glasanje po pojedinim točkama.

Vijećnicima je upućen

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
 2. Donošenje 2. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu sa pratećim odlukama
 3. Donošenje 2. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu
 4. Donošenje 2. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu
 5. Donošenje Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu
 6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge opskrbe električnom energijom u 2021. godini
 7. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova obavljanja komunalne djelatnosti izgradnje kanala oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine
 8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2021. godine
 9. Davanje suglasnosti na 2. izmjenu financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu
 10. Davanje prethodne suglasnosti Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Prijedlog programa rada za 2021. godinu
 11. Davanje suglasnosti na prijedlog 2. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK Stubičke Toplice za 2020. godinu
 12. Pitanja i prijedlozi.

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

TABELA GLASANJA PREMA TOČKAMA DNEVNOG  REDA:

Točka 1.

Točka 2.

Točka 3.

Točka 4.

Točka 5.

Točka 6.

Točka 7.

Točka 8.

Točka 9.

Točka 10.

Točka 11.

Tomislav Mlinarić

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Damir Pavrlišak

SUZDRŽAN

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Zrinka Košić Bosnar

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Nedjeljko Ćuk

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Robert Pilski

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Filip Poštek

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Dejan Hrastinski

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Za

ZA

ZA

ZA

Jurica Knezić

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Sanja Čajko

SUZDRŽAN

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Dejan Borovčak

SUZDRŽAN

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Nikola Kristić

ZA*

PROTIV

PROTIV

PROTIV

PROTIV

SUZDRŽAN

SUZDRŽAN

SUZDRŽAN

ZA

ZA

ZA

Sabina Frgec

PROTIV

PROTIV

SUZDRŽANA

SUZDRŽANA

PROTIV

SUZDRŽANA

SUZDRŽANA

SUZDRŽANA

ZA

ZA

ZA

Nina Gradiški Zrinski

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Rezultati glasanja po točkama

9 – ZA

1 – PROTIV

3- SUZDRŽANA

11 – ZA

2-PROTIV

11 – ZA

1-PROTIV

1-SUZDRŽAN

 

11 – ZA

1-PROTIV

1-SUZDRŽAN

 

11 – ZA

2-PROTIVA

11 – ZA

2-SUZDRAŽANA

11 – ZA

2-SUZDRAŽANA

11 – ZA

2-SUZDRAŽANA

13-ZA

13-ZA

13-ZA

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

RASPRAVA:

Vijećnik Nikola Kristić - Molim ovom zapisniku dodati i dopis koji ste mi poslali ( a morate to poslati i svim drugim sudionicima sjednice!) kao pisani odgovor na zatraženo vijećničko pitanje, a o načinu vođenja sjednica.

I vaš odgovor mi daje za pravo: svaki vijećnik može na sjednici dopuniti dnevni red i o toj dopuni predsjednik Vijeća MORA otvoriti glasovanje. Također i o dopuni prijedloga svake pojedine točke dnevnog reda, pa je tako predsjednik Vijeća MORAO pozvati vijećnike da se izjasne o mom prijedlogu izrečenom na sjednici da se dodijeli priznanje DVD-u Strmec…Bez izjašnjavanja vijećnika predsjednik Vijeća NE MOŽE SAMOVOLJNO odbacivati prijedloge vijećnika…Također predsjednik Vijeća MORA nakon predloženog dnevnog reda pitati vijećnike ima li tko dopunu dnevnog reda…i ako ima, o tome se MORA glasovati. Suprotno postupanje kršenje je demokratske procedure!

Uz uvjet uvaženog gornjeg traženja, glasujem ZA.

Vijećnica Sabina Frgec - PROTIV

Glasam protiv usvajanja  zapisnika s održane 34.sjednice jer nije odgovoreno na moja tri pitanja, a odgovor koji sam dobila nije odgovor na jedno od moje postavljenih pitanja. Podsjećam Vas na smjernice vladina povjerenika za informiranje da pisane odgovore treba proslijediti svim prisutnima na sjednici. Kada dobijem odgovore na svoja pitanja, glasati ću za zapisnik s 34.sjednice, a prema Poslovniku rada vijeća, čl. 34  konstatira se sljedeće:

 „Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ako to nije moguće, daje se obrazloženje razloga zbog kojeg nije moguće dati odgovor, i on se podnosi na sljedećoj sjednici.

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom, može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se na sljedećoj sjednici, kao materijal svim vijećnicima za tu sjednicu.

Pisani odgovor dostavlja se vijećnicima posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.”

 1. Podsjećam koja su to tri pitanja: Za načelnika: aglomeracija Zabok – Zlatar.
 2. Osnovna škola za načelnika i predsjednika Općinskog vijeća.
 3. Vezano za aneks tri i aneks četiri Ugovora o koncesiji

Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa devet (9) glasova ZA, jednim (1) glasom protiv i tri (3) suzdržana glasa.

Ad.2.

Donošenje 2. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu sa pratećim odlukama

 

RASPRAVA:

 

Vijećnik Nikola Kristić - O proračunu sve sam (ukratko i najblažim mogućim riječnikom) rekao na prethodnoj sjednici….tako da nemam što dodati, a niti ima više smisla, osim da ste mogli oko mnogo čega izrečenog samo ove godine, bolje razmisliti i sada ne bi bilo brojnih problematičnih stavki…

Glasujem PROTIV

Vijećnica Sabina Frgec – Poštovani načelniče Beljak,

Vaš je predloženi II rebalans proračuna čista statistika- TOČAN ZBIR NETOČNIH PODATAKA. Kapitalni projekti- prezaduživanje općine  u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kn i možebitno  pogodovanje interesnim skupinama  koje djeluju na području Stubičkih Toplica.

Dozvolite osvrt na predloženi II rebalans proračuna, odnosno na po meni najistaknutije stavke. Gotovo svi gradovi i općine bilježe pad prihoda, dakle  na  području čitave Republike Hrvatske, ali  i u zemljama EU-a- gospodarski najrazvijenije zemlje su poprilično pogođene krizom uzrokovane pandemijom.  Jedino mi  u odnosu na izglasani proračun, kada se još  niti približno nije nazirala socio-ekonomska kriza uzrokovana istom , na strani prihoda poreza imamo povećanje od 500.000 kn ! Apsurd! Kada sam Vam u rujnu postavila pitanje imamo li osigurana sredstva za izgradnju šetnice u Nazorovoj odgovorili ste  da su sredstva osigurana I rebalansom proračuna. 500.000 kn osiguralo je Ministarstvo, a preostali iznos do skoro 1.000.000, 00 kn morali smo osigurati sami. Sada se u obrazloženju spominje nekakvo trgovačko društvo i iznos od 500.000 kn. Mi nemamo osigurana nikakva sredstva, a to dokazuje dodatno kratkoročno  zaduživanje koje predlažete u iznosu od 800.000 kn čime se općinski minus penje na 1.500.000,00 kn i to u izbornoj godini! Neodgovorno! U svibnju je izabrana tvrtka  za izradu projektne dokumentacije za dogradnju škole i izgradnju dvorane. Vrijednost natječaja  je bila 400.000 kn. Prema predloženom rebalansu  ispada da nemamo osigurana sredstva za obje dokumentacije pa će dogradnja škole pričekati, a prostora je sve manje i škola vapi za dodatnim prostorom i kabinetima. Obmana! Na rashodima za zaposlene uočeno je povećanje naknada  u iznosu od preko 100.000 kn. Tri djelatnice na roditeljskom dopustu, jedna zaposlena zamjena i jedna novozaposlena djelatnica za koju ste tvrdili da otvaranjem novoga (privremenog) radnog mjesta donosite uštedu proračunu. Evo još jedne obmane!  Gdje ste prikazali stavku zaposlene učiteljice  u projektu cjelodnevne nastave koju u 50%-tnom iznosu financira općina, a drugih 50 % roditelji djece uključenih u projekt za koji  još uvijek ne znamo niti točan iznos niti smo kao vijeće donijeli odluku o pokretanju istog. Transparentno i  sukladno odluci, ali čijoj?! Samo Vašoj u kojoj, ponavljam, nije utvrđen točan iznos. Uočeno je povećanje iznosa za medijsku promidžbu od gotovo 30.000 kn! Za što? Projekata za pohvaliti baš i nemamo, a plaćenim oglasima štetimo ugledu jedne od najvažnijih institucija na području naše općine! Uporno osiguravate sredstva za osjemenjivanje krmača   koja nitko ne koristi, dok istovremeno ne izdvajate sredstva za OPG-ovce koji se bave sadnjom poljoprivrednih kultura i ne razmišljate u tom smjeru da naši vrtić i škola otkupe njihove proizvode čime biste direktno  poticali razvoj domaćih OPG-ovaca, a djeca bi konzumirala  domaće, provjerene proizvode. Za koje ste to održane manifestacije izdvojili 40.000 kn i koje to programske aktivnosti provodi Turistička zajednica na području naše općine kada niti jedna manifestacija nije održana i što se to  točno promoviralo tijekom proteklih mjeseci? Vidljiv je porast troškova za električnu energiju, a cijelo vrijeme se govori o modernizaciji električne mreže i uštedi?!  I naravno , za kraj  povećanje na komunalnim radovima čija se evaluacija temelji na povjerenju, a ne na kontroli i transparentnosti. U redu ako raspolažete vlastitim financijama, Vaša stvar,  ali ovo su javne financije!  Ne podržavam ovaj prijedlog rebalansa proračuna. PROTIV!

Sa jedanaest (11) glasova ZA i dva (2) glasa PROTIV donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi drugu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu sa prihodima od 12.770.013,00  kuna i rashodima od 12.309.090,18  kuna, kako slijedi:

                                                                                                                                              Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                    12.734.473,00

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                35.540,00

UKUPNO PRIHODI:                                                                                       12.770.013,00

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          9.259.785,18

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                 3.049.350,00

UKUPNO RASHODI:                                                                                     12.309.090,18

Razlika                                                                                                                     460.922,82

Primici od financijske imovine  i zaduživanja                                                              0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                              241.700,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                                      -241.700,00

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Višak/manjak iz prethodnih godina                                                                  -219.222,82

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz drugu izmjenu Proračuna:

- druga izmjena Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu

- druga izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu

- druga izmjena Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2020. godinu

- druga izmjena Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

- druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. godinu

- druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu

- druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

 

Članak 3.

 

Druga izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.3.

Donošenje 2. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu

 

RASPRAVA:

Vijećnik Nikola Kristić - Kao što već rekoh u iznošenju stavova i komentiranju ove točke na prethodnim sjednicama, ne vidim transparentnosti, a niti prioritetnih redosljeda u realizaciji navedenog Programa. Također, u ove 4 godine bezidejnosti, niti jedan segment ovog i ovakvih  programa prethodnih godina…nitko se neće sjećati. Jer nema se čega sjetiti. Nikakve dodane vrijednosti u tim programima nema…

Glasujem PROTIV

Sa jedanaest (11) glasova ZA, jednim  (1) glasom PROTIV i jednim (1) SUZDRŽANIM glasom donosi se

DRUGA IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2020. GODINU

 

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              građevine I uređaje javne namjene.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog  ovog Programa.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.

Donošenje 2. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu

RASPRAVA:

Vijećnik Nikola Kristić - Otprilike bih mogao ponoviti izrečeno u prethodnoj 3. točki dnevnog reda, pa je i stav identičan. Netransparentno, bez evaluacije izvedenih radova i projekata, analitika stvarnog stanja komunalne infrastrukture nikada nije bila na dnevnom redu, a brojni prioritetni segmenti su stavljeni na margine…

Glasujem PROTIV

Sa jedanaest (11) glasova ZA, jednim  (1) glasom PROTIV i jednim (1) SUZDRŽANIM glasom donosi se

DRUGU IZMJENU PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2020. GODINU

 

 1. UVODNE ODREDBE

 

                 1.1. Ovom Drugom izmjenom Programaodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2020. godini (u daljnjem tekstu: II. izmjena Programa) utvrđuje se opis i mijenja opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2.  II. izmjenom Programa se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

-          opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički

-          održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-          održavanje čistoće javnih površina

 

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje II. izmjene Programa u 2020. godini u ukupnom iznosu od 1.752.000,00 kuna raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2.II. izmjenaPrograma će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

 1. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA

Komunalna naknada

490.000,00

Komunalni doprinos

95.000,00

Sredstva iz Proračuna

556.200,00

Naknada za koncesiju

40.000,00

Vlastiti prihodi

168.400,00

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

150.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

252.400,00

 

 

 1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje II. izmjene Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Količina

Procijenjena vrijednost troškova

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

1.092.000,00

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

138.000,00

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

700,0

126.000,00           

Rezanje asfalta

m

200,0

5.000,00

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

1.000,00

 

Iskop kofera

m3

    50,0

             6.000,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

244.800,00

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

180,0

53.300,00

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

160,0

20.000,00

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

8.330,0

108.500,00

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

170,0

20.000,00

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

670,0

43.000,00

1.3

Održavanje bankina

101.300,00

Skidanje bankina ručno

m

50,0

1.500,00

Skidanje bankina strojno

m

3.000,0

75.000,00

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

930,0

24.800,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

45.000,00

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

100,0

45.000,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

17.500,00

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

500,00

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

6,0

7.500,00

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

1.000,00

Nabava i prometnog ogledala

kom

2,0

5.000,00

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

10,0

2.000,00

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

1.500,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

177.150,00

Malčanje trave

h

160,0

45.000,00

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

230,0

70.000,00

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

215,0

37.150,00

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

25.000,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

25.200,00

Popravak betonskih mostova

h

125,0

25.200,00

1.8.

Čišćenje snijega

godišnje

-

150.000,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

182.750,00

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

8.500,0

140.250,00

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

1.000,00

Čišćenje slivnika

kom

50,0

5.000,00

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

3.000,00

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

6.000,00

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

30,0

6.000,00

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm

m

10,0

7.000,00

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

5.000,00

Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

2.500,00

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

4.000,00

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

3.000,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

10.300,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

219.400,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

30.000,00

2.2.

Sadnja cvijeća i drveća

paušal

1

123.100,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

5

65.300,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

1.000,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

60.000,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

40.000,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

1.000,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

1.000,00

3.4.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

1.000,00

3.5.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

15.000,00

3.6.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

2.000,00

Javna rasvjeta

 

 

187.200,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

51.200,00

4.2.

Utrošak el. energije

godišnje

-

136.000,00

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

 

 

168.400,00

5.1.

Usluga tekućeg i investicijskog održavanja (podrazumijeva zamjenu neispravnih dijelova, popravak puknuća te ostale potrebne radove)

Po potrebi

-

155.000,00

5.2.

Električna energija za klorinatorsku stanicu

godišnje

-

800,00

5.3.

Laboratorijske usluge

godišnje

-

12.600,00

Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

25.000,00

6.1

Održavanje pješačkog mosta

kom

1

25.000,00

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

1.092.000,00

Održavanje javnih zelenih površina

219.400,00

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

60.000,00

Javna rasvjeta

187.200,00

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

168.400,00

Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila

25.000,00

 SVEUKUPNO:

1.752.000,00

 

               

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.              Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.

Donošenje Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu

RASPRAVA:

Vijećnik Nikola Kristić -

Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita postale su stalna praksa…To potvrđuje nesolventnost financijskog stanja naše Općine.

Od prve sjednice upozoravam da se moraju konkretizirati stavke ušteda i saniranja naslijeđenih gubitaka iz prethodnog mandata…Bio je to govor gluhima…a sada kada je potvrđeno da je i dalje manjak u općinskoj blagajni i veći od milijun kuna, valja se opet zadužiti…i tako se dug opet povećava,,,za kreditnih 800.000 kn u iznosu 3%-tnih kamata…

Nismo štedjeli na nepotrebno skupim projektima, na nepotrebno preskupo plaćenim radovima i projektima, nismo sredstva neiskorištena ove godine za manifestacije npr. preusmjerili na sanaciju duga…nismo racionalizirali poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela itd…itd…Možda bi jasno valjalo reći: „Car je gol!“ odnosno bez zaduživanja i povećanja zaduženosti, ne možemo uopće više poslovati…i novom sazivu Vijeća u svibnju 2021. ostavit ćemo i veći dug nego li smo ga naslijedili…

Glasujem PROTIV

Vijećnica Sabina Frgec - Poštovani načelniče, na minus od 700.000 kn zadužujete općinu za dodatnih 800.000 kn, čime se  ukupan iznos zaduženosti općine penje na 1.500.000,00 kn. I to u izbornoj godini! Neodgovorno prema mještanima te budućem predstavničkom i izvršnom tijelu. Neodgovornim i netransparentnim upravljanjem općinskim novcem   bez jasne vizije i programa prezadužujete općinski proračun. Detaljnije obrazloženje je pod drugom točkom. Protiv!

Sa jedanaest (11) glasova ZA i dva (2) glasa PROTIV donosi se

ODLUKA O ZADUŽIVANJU TEMELJEM OKVIRNOG KREDITA PO

TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

 

 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice zadužit će se uzimanjem kratkoročnog kredita, na način da zatraži dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu IBAN:HR4423600001842200007 koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, do iznosa od 800.000,00 kuna (slovima: osamstotisuća kuna), na rok od 12 mjeseci, odnosno najduže do 31. ožujka 2022. godine.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza, zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća predmetne obveze.

Članak 2.

Uvjeti kredita iz članka 1. ove Odluke su:

-         način i rok korištenja: po transakcijskom računu, na revolving principu, od 01.04.2021. do 31.03.2022.

-         kamatna stopa: 3,00% godišnje, fiksna. Kamata dospijeva i naplaćuje se kvartalno, 10. dan po isteku kvartala.

-         naknada za korištenje: 0,30% od iznosa kredita, kvartalno.

-         instrumenti osiguranja: zadužnica.

-         način i rok vraćanja: priljevom na transakcijski račun do 31.03.2022.

 

 

Članak 3.

 

Daje se suglasnost načelniku Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u članku 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge opskrbe električnom energijom u 2021. godini

 

RASPRAVA:

Vijećnik Nikola Kristić - Koliko vidim, opet smo imali samo jednu ponudu…HEP-a…Jesmo li se bar raspitali ima li neki drugi dobavljač, s boljom ponudom…?

Glasujem SUZDRŽAN

Sa jedanaest (11) glasova ZA i dva (2) SUZDRŽANA glasa donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 2/2021)

Predmet nabave: usluga opskrbe električnom energijom u 2021. godini

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave usluge opskrbe električnom energijom u 2021. godini, evidencijski broj nabave 2/2021, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 03. prosinca 2020. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379

Cijena ponude u kn bez PDV:

118.760,32 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

134.199,16 kn

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15, 123/17 i 98/19) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova obavljanja komunalne djelatnosti izgradnje kanala oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine

 

RASPRAVA:

Vijećnik Nikola Kristić - Transparentnije i s evoluacijom izvedenosti radova…to mora pratiti svaki projekt…nikada vijećnici nisu dobili obrazloženja što je, koliko kvalitetno i u sklopu kojeg globalnog projekta rad izvršavan…s kakvom garancijom i što će ti radovi značiti za poboljšanje uvjeta življenja mještana….

Glasujem SUZDRŽAN

Sa jedanaest (11) glasova ZA i dva (2) SUZDRŽANA glasa donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 7/2021)

 

 

Predmet nabave: obavljanje komunalne djelatnosti izgradnje kanala oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave radova obavljanja komunalne djelatnosti izgradnje kanala oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine, evidencijski broj nabave 7/2021, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 02. prosinca 2020. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Krunoslav Sokač vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice, OIB: 89015727993

Cijena ponude u kn bez PDV:

132.900,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

166.125,00 kn

 

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15, 123/17 i 98/19) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2021. godine

 

RASPRAVA:

Vijećnik Nikola Kristić - Nikada tema na Vijeću nije bio troškovnik održavanja…po stavkama…stanje vodovoda, elaboracija problema ili planovi poboljšanja vodovodne mreže, također po stavkama…To ne pridonosi transparentnosti…

Glasujem SUZDRŽAN

Sa jedanaest (11) glasova ZA i dva (2) SUZDRŽANA glasa donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 9/2021)

Predmet nabave: održavanje lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2021. godine

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2021. godine, evidencijski broj nabave 9/2021, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 02. prosinca 2020. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Davor Oremuš vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD „OREMUŠ“, Ljube Babića Đalskog 27 a, Stubičke Toplice, OIB: 67193385294

Cijena ponude u kn bez PDV:

119.900,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

149.875,00 kn

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15, 123/17 i 98/19) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.

Davanje suglasnosti na 2. izmjenu financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu.

 

RASPRAVA: NEMA

 

Jednoglasno, sa trinaest (13) glasova  se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na II. izmjenu Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu.

 

Ad.10.

Davanje prethodne suglasnosti Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Prijedlog programa rada za 2021. godinu

 

RASPRAVA: NEMA

 

 

Jednoglasno, sa trinaest (13) glasova  se donosi

 

O D L U K A

Daje se suglasnost Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Prijedlog programa rada za 2021. godinu.

Ad.11.

Davanje suglasnosti na prijedlog 2. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK Stubičke Toplice za 2020. godinu

 

RASPRAVA:

 

Vijećnica Sabina Frgec - Sve pohvale vrtiću „Zvirek“ na organizaciji rada u ovim teškim  i izazovnim vremenima  u jeku pandemije uzrokovane Covidom 19. Veliko hvala svom osoblju na požrtvovnosti i odgovornosti koje je unatoč svemu  zadržalo  pozitivan stav i djeci pružilo tako potreban osjećaj sigurnosti. Bravo!

Jednoglasno, sa trinaest (13) glasova  se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću Zvirek na Prijedlog II. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice za 2020. godinu.

 

Ad.12. Pitanja i prijedlozi

 

RASPRAVA:

 

Vijećnik Nikola Kristić - Pitanja nema smisla postavljati nekome tko odgovore ne može ili ne zna dati, tako već četvrtu godinu ovog mandata, a tako niti uzalud prijedloge predlagati jer …Ager spurcus sterilis est…(loša njiva ne daje ploda)

Vijećnica Sabina Frgec - Poštovani načelniče, predsjedniče OV-a, kolege vijećnici ,

nastavno na odgovor Ministarstva pravosuđa i uprave  KLASA : 023-01/20-01/392 URBROJ: 514-U-05-02-02/1-20-4 vezano uz e-sjednice, kao vijeće nas se  upućuje da bismo trebali donijeti Poslovnik o radu Općinskog vijeća u izvanrednim uvjetima jer isti nemamo. Predsjedniku OV-a uputila sam razrađeni prijedlog Poslovnika o radu vijeća putem video konferencija kako bi se vijećnicima omogućila direktna i neposredna rasprava te pojašnjenje pravne službe u vezi  možebitnih nejasnoća. Sam predsjednik općinskog vijeća o tome se nije očitovao, dok je pravnica odgovorila da je to u nadležnosti Povjerenstva za Statut i Poslovnik čiji je član i predsjednik OV-a koji o istome raspravlja i predlaže. Dakle prema navedenom, o prijedlogu Poslovnika o radu vijeća  putem video konferencija može se i trebalo bi se raspravljati na sjednici spomenutog povjerenstva. Ovom ću prilikom navesti riječi izgovorene od strane predsjednika vijeća, gdina Mlinarića: "Predsjednik se obraća vijećnici Sabini Frgec da prijedloge koje je iznijela može uputiti na slijedeću sjednicu vijeća kao prijedlog odluke. Staviti će ih na dnevni red i to isključivo zahvaljujući potpisima mještana. To je 10%.

Predsjednik pojašnjava da nije imao na temelju čega zahtjeve staviti na dnevni red sve do sada. Potvrđuje da u roku od 90 dana od dana kada je on to primio, znači poslani su potpisi i navedeni prijedlozi koji idu na vijeće. Pita da li je jedna od točaka i prekid usluge koncesionara."

Predsjednik odgovara da joj ne mora objašnjavati svoje odluke. Isto tako kao vijećnik to ne mora. Upućuje ju da ga može pitati vezano za dnevni red. Ne zna što ona želi.  Šalje mu zahtjev za sazivanje hitne  sjednice. Sama nešto želi i inicira.  "

 Uvaženi predsjedniče, isto ponavljate  na 34. Sjednici pod točkom pitanja i prijedlozi.  Upućen Vam  je konkretan prijedlog  uz obrazloženje, u dobroj vjeri,  na koji niste uopće  odgovorili, a ne radi se o vijećničkom  pitanju već o aktu .Ovime  mi zapravo uskraćujete moja  vijećnička prava  temeljena na  članku 22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice. Žalosno!

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Mlinarić

    U ovim kriznim i nepovoljnim trenucima potrebno nam je svima više strpljenja, međusobnog uvažavanja, poštivanja i mudrosti kako bismo zajedničkim snagama prevladali trenutnu situaciju koju nitko nije mogao predvidjeti i očekivati. Samo pozitivnim stavom i konstruktivnim idejama i ostvarivim ciljevima možemo u budućnosti doprinijeti razvoju naše lokalne zajednice.

    Zahvaljujem načelniku Josipu Beljaku i zamjenici načelnika Anici Benger, potpredsjednicima Općinskog vijeća Nini Gradiški Zrinski i Nedjeljku Ćuku, Jedinstvenom upravnom odjelu te svim općinskim vijećnicima na suradnji u ovoj teškoj i izazovnoj godini za sve nas.

    Posebne zahvale upućujem našem Stožeru civilne zaštite, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Strmec i Pila, Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Dječjem vrtiću „Zvirek“, Općinskoj knjižnici te svim udrugama koje djeluju u Općini Stubičke Toplice.

   Pred svima nama u narednoj godini stavljeni su mnogi ciljevi, a svakako najvažniji jesu prosperitet i rad za opće dobro naših Stubaka u kojem će se svaki pojedinac osjećati ponosno. Zadatak je na svima nama da Stubičke Toplice ostanu mjesto ugodnog načina življenja kakvo nam je ostavio pokojni načelnik Vladimir Bosnar.

     Ispred Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice svim stanovnicima Stubičkih Toplica želim od srca sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu novu 2021. godinu.

 

KLASA:021-05/20-01/46

URBROJ:2113/03-01-20-2

Stubičke Toplice, 22.12.2020.

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                                  Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt