Zapisnik za 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

 

sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 05. svibnja 2020. godine kao

e-sjednica

 

Sudjelovanje u e - sjednici potvrdili su vijećnici:

 

Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Dejan Borovčak, Nikola Kristić, Sabina Frgec, Nina Gradiški Zrinski – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

U radu sjednicu nisu sudjelovali:

 

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,  Zrinka Košić Bosnar, Nedjeljko Ćuk, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Sanja Čajko  

 

Sjednica je sazvana na prijedlog općinskog načelnika Josipa Beljaka, koji je predsjedniku Općinskog vijeća Tomislavu Mlinariću isti uputio 10. travnja 2020. godine, a temeljem članka 43. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 16/09 i 9/13) u kojem je navedeno  da je predsjednik Općinskog vijeća dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog načelnika, u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Sjednica je otvorena za sudjelovanje u vremenu od 18,00 do 20,00 sati, u kojem vremenu je predviđeno da se vijećnici očituju sa svojim pitanjima i prijedlozima te da izvrše glasanje po pojedinim točkama.

 

Sjednici nisu prijavili sudjelovanje predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice Tomislav Mlinarić i  prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice Nedjeljko Ćuk. Sukladno članku 47. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapisnko – zagorske županije16/09 i 09/13) predsjednik Općinskog vijeća nije odredio tko će predsjedavati sjednicom, a prvi potpredsjednik također nije se prijavio za sudjelovanje u sjednici. Nina Gradiški Zrinski, druga izabrana potpredsjednica Općinskog vijeća, a koja je prijavila svoje sudjelovanje potpisuje donesene odluke i zapisnik.

 

Svoje  sudjelovanje prijavilo je sedam (7) vijećnika, odnosno natpolovična većina vijećnika.

 

Vijećnicima je upućen

 

D N E V N I    R E D

 

  1.       Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2.       Donošenje Odluke o ponovnom uvrštavanju Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice na dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
  3.       Donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  4.       Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  5.       Pitanja i prijedlozi.

 

Dnevni red usvojen je sa sedam (7) glasova prijavljenih vijećnika.

 

TABELA GLASANJA PREMA TOČKAMA DNEVNOG  REDA:

 

Točka 1.

Točka 2.

Točka 3.

Točka 4.

Točka 5.

 

 

Tomislav Mlinarić

/

/

/

/

/

Nije prijavio sudjelovanje

 

Damir Pavrlišak

za

za

za

za

/

 

 

Zrinka Košić Bosnar

/

/

/

/

/

Nije prijavila sudjelovanje

 

Nedjeljko Ćuk

/

/

/

/

/

Nije prijavio sudjelovanje

 

Robert Pilski

za

za

za

za

/

 

 

Filip Poštek

/

/

/

/

/

Nije prijavio sudjelovanje

 

Dejan Hrastinski

/

/

/

/

/

Nije prijavio sudjelovanje

 

Jurica Knezić

za

za

za

za

/

 

 

Sanja Čajko

/

/

/

/

/

Nije prijavila sudjelovanje

 

Dejan Borovčak

za

za

za

za

sudjeluje

 

 

Nikola Kristić

za

za

za

za

sudjeluje

 

 

Sabina Frgec

za

za

za

za

/

 

 

Nina Gradiški Zrinski

za

za

za

za

/

 

 

Rezultati glasanja po točkama

7 za

 

7 za

 

7 za

 

7 za

 

 

 

 

 

OBJEDINJENI PRIJEDLOZI, PITANJA I GLASOVI VIJEĆNIKA, DONESENE ODLUKE:

Ad.1.

Daje se na usvajanje zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Nema rasprave.

 

Zapisnik je usvojen sa sedam (7) glasova za.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o ponovnom uvrštavanju Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice na dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

 

Rasprava:

 

Nikola Kristić - Nevjerovatno je da je izostala komunikacija i dogovor između načelnika i predsjednika Vijeća o ovoj točki dnevnog reda i uopće o sazivanju sjednice. To je neozbiljno i ne ide u korist dobrog funkcioniranja i rada Vijeća i dakako i Općine. Ako je "pukla" koalicijska ljubav na relaciji HDZ i Nezavisna lista K. O. - MB365 (Beljak) onda to treba javno reći, ali ni to ne smije ometati rad Vijeća. Ovo je neodgovorno postupanje i ponašanje. 

Sa sedam (7) glasova za donosi se

 

ODLUKA O PONOVNOM UVRŠTAVANJU ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA OPĆINSKE KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE NA DNEVNI RED OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice na dnevni red ponovno se uvrštava donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Rasprava:

 

Nikola Kristić - još jednom izražavam zadovoljstvo radom vd ravnatelja u proteklom razdoblju i žao mi je što nije nastavio taj posao raditi…

Dejan Borovčak - Zahvala dosadašnjem ravnatelju na nesebičnom trudu oko uređenja i vođenja knjižnice. Žao mi je što se nije javio na natječaj i nastavio na istoj dužnosti.         

 

Sa sedam (7) glasova za donosi se

 

ODLUKA O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI

RAVNATELJA OPĆINSKE KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

Božidar Glas, diplomirani knjižničar, OIB:68555346894, Cerje 2, Donji Dragonožec, sa prijavljenim boravištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 26, vršitelj dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice, razrješuje se sa mjesta vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice sa danom 07. travnja 2020. godine, zbog isteka roka na koji je imenovan.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Rasprava:

 

Nikola Kristić - Gospođu Hučić ne poznajem, ali javivši se na natječaj, ispunjava zakonske uvjete i kao vijećnik s jasnim ovlastima mogu samo glasati ZA. I tu rasprava po ovlastima vijećnika završava. 

 

Dejan Borovčak - Osobno ne poznajem kandidatkinju i dajem svoj glas, za, isključivo iz razloga da knjižnica ne prestane sa radom. 

 

Sa sedam (7) glasova za donosi se

 

ODLUKA O IMENOVANJU

RAVNATELJA OPĆINSKE KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Mihaela Hučić, magistra bibliotekarstva i magistra edukacije informatike, OIB:31481878043, iz Oroslavja, Stubička Slatina 39, imenuje se za ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

Ravnatelj Općinske knjižnice imenuje se na četiri godine, a mandat počinje dana 06. svibnja 2020. godine.

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora o radu na rok od četiri godine sa imenovanim ravnateljem.

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.5.

Pitanja i prijedlozi.

 

Rasprava:

 

Nikola Kristić - ponavljam primjedbe izrečene na prethodnim sjednicama: ove godine na dnevnom redu Vijeća nismo imali ozbiljnije točke dnevnog reda… Posebno u ovim izvanrednim okolnostima. To su propusti i načelnika i predsjednika Vijeća. 

S obzirom na ovakvo stanje odnosa načelnik - predsjednik Vijeća, rad Vijeća ispod je potrebne razine ozbiljnosti situacije. 

"Političko" prepucavanje ili osobna neslaganja dužnosnika naše Općine ne smiju se prelamati na redoviti rad Vijeća i dobrobiti mještana. 

Kako je ovakvo stanje neodrživo, molim načelnika da suglasno statutu, poslovniku i uopće zakonskoj regulativi, pokrene procese za normalizaciju stanja i funkcioniranja Vijeća. 

Pucanje koalicija na nacionalnoj razini i izbori na vratima, ne smiju biti uzor ponašanja i narušavati našu viječnićku društvenu angažiranost na radu za opće dobro naše male općine. 

Govorim društvenu, tako ju osobno shvaćam, a ne političku angažiranost, jer ta društvena angažiranost i odgovornost vijećnika može biti samo u korist dobra lokalne zajednice. Sve drugo je parapolitička i "dječjevrtička igrarija". 

Dejan Borovčak - Već duže vrijeme nezadovoljan sam radom vijeća i održavanjem sjednica ovakvim elektronskim putem jer ne možemo funkcionirati na zadovoljavajući način, te već duže vrijeme nije bilo ozbiljnih točaka na dnevnom redu (bitnih za razvoj naše male zajednice) pa time stvaramo lošu sliku vodstva općine u očima mještana. Pozivam načelnika i predsjednika vijeća na popuštanje tenzija, razboritost, dijalog i međusobno uvažavanje te predlažem da u okviru popuštanja mjera stožera civilne zaštite, nađu prostora i vremena da svi zajedno sjednemo za stol i nađemo najbolje metode i načine suradnje kako bi našu općinu vodili do kraja mandata, najbolje što možemo.   

 

KLASA:021-05/20-01/18

URBROJ:2113/03-01-20-2

Stubičke Toplice, 05.05.2020.

 

Zapisničar                                                                                                                           Potpredsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                              Općine Stubičke Toplice

 

Melita Šarić                                                                                                                                Nina Gradiški Zrinski

 

Kako do nas / Kontakt