Završen investicijski projekt - izgradnja trafostanice Sljemenski put  - naselje Jarki 

Završeni su radovi na izgradnji trafostanice u naselju Jarki čime je ostvarena kvalitetnija opskrba mještana tog područja električnom energijom.

Ukupna vrijednost ovog investicijskog projekta iznosi 900.000,00 kuna, a Općina Stubičke Toplice je još 2006. godine sklopila Ugovor o priključenju sa HEP-om, Operatorom distribucijskog sustava d.o.o., DP „ELEKTRA“ Zabok, te uplatila 98.820,00 kuna za priključenje. Za realizaciju ovog velikog projekta izgrađen je priključni podzemni kabelski vod duljine 2340 metara, nova trafostanica TS 10(20)/0.4 snage 160kVA, te odgovarajući niskonaponski razvod iz trafostanice.

Kako do nas / Kontakt